Laman Masjid As Syakirin

Mukim Oran, Mata Ayer, Perlis

Arkib bagi Kategori ‘Tazkirah Ramadan’

HAWA NAFSU DIPIMPIN IMAN

Posted by aburedza di 18 September 2009

Tazkirah Malam ke 19 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman: azkirah Malam ke 15 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

HAWA NAFSU DIPIMPIN  IMAN

Dari Abi Muhammad ‘Abdillah bin ‘Amru bin al-As radiyal­lahu ‘anhuma katanya: Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: Tidak beriman seorang kamu sehingga adalah hawanya (kemahuannya atau kecenderungannya) mengikut kepada apa yang aku bawa dengan dia.

Hadith hasan lagi sahih, kami riwayatkannya dalam kitab “al­Hujjah”[1] dengan isnad yang sahih.

Maksud firman Allah :

Maka jika mereka tidak menjawab (tantanganmu), ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka (belaka). Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun?

- AlQasas :50

Petunjuk  Hadith:

 1. Menunjukkan bahawa orang yang sempurna iman ialah orang yang hawa nafsu mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam; dan bahawa orang yang tiada beriman (kafir) ialah orang yang menolak sama sekali apa yang dibawanya; dan bahawa orang yang fasiq ialah orang yang mengikuti iman yang dibawanya tetapi meninggalkan yang lainnya; dan bahawa orang yang munafiq ialah orang yang menempatkan amalan yang dibawa Rasulullah, tetapi batinnya atau hatinya tetap menolak iman itu pada keseluruhannya.
 2. Menunjukkan bahawa hawa nafsu adalah halangan yang terbesar sekali untuk mengikuti jalan yang benar, jalan yang ditunjukki Rasulullah, sehingga orang yang beriman tidak mungkin mencapai darjat kesempurnaan imannya selagi dia dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Oleh yang demikian, maka wajiblah ia berusaha menunduk dan menguasainya, dan ini adalah satu perjuangan yang utama.

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 41

 


[1] Karangan seorang ahli fiqh yang zahid bernama Ab! al-Qasim Isma’il bin Muhamad bin al-Fadl al-Asfahani –  Kitab ini membahas i’tiqad ahl al-Sunnah. 

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan, Ustaz Ya Ali | Di tag: | 1 Komen »

KEAMPUNAN ALLAH

Posted by aburedza di 18 September 2009

Tazkirah Malam ke 18 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman: azkirah Malam ke 15 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

KEAMPUNAN ALLAH

Dari Anas radiyallahu ‘anh katanya: Aku dengar Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam bersabda: “Allah telah berfirman:  Hai Anak Adam! Sesungguhnya engkau, selama engkau berdoa dan berharap kepadaKu,  Aku ampuni bagi engkau di atas dosa yang ada pada engkau dan Aku tiada peduli.  Hai Anak Adam!  Kalau telah sampai sekelian dosa engkau ke awan langit kemudian itu engkau memohon keampunan Ku,  nescaya  Aku ampuni bagi engkau. Hai Anak Adam! Sesungguhnya kalau engkau datang kepada Ku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi (ini) kemudian itu engkau menemui Aku pada hal tiada engkau mempersekutukan Aku dengan sesuatu, nescaya Aku berikan kepada engkau keampunan dengan sepenuh bumi. “ Diriwayatkan oleh al-Tirmizi dan ia berkata: Hadith ini hasan lagi sahih.

Petunjuk  Hadith:

 1. Menunjukkan bahawa Allah memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada manusia untuk mendapat keampun­anNya. Maka terserahlah kepadanya untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya demi kebahagian hidupnya yang abadi. Juga menunjukkan bahawa dosa yang walaubagaimana pun banyaknya, tidaklah menjadi rintangan mendapat keampun­an; asal seorang itu benar-benar insaf dan menyedari kesalahan­nya dan bersedia untuk membersihkannya dengan bertaubat dengan cara yang sesungguhnya.
 2. Menunjukkan bahawa dari kesimpulan hadith tersebut dapat ditetapkan, iaitu untuk memperolehi keampunan Allah memerlukan tiga syarat:
  1. Doa serta harapan,
  2. Istighfar atau me­mohon keampunan,   
  3. Tauhid pada i’tiqad atau keper­cayaan. Dan tauhid inilah syarat yang lebih utama dan penting dari yang lainnya. Kerana ketiadaannya tidaklah ada keampunan  sama sekali.

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 42

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan, Ustaz Ya Ali | Di tag: | Leave a Comment »

BERTAKWALAH KEPADA ALLAH

Posted by aburedza di 18 September 2009

Tazkirah Malam ke 17 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman: azkirah Malam ke 15 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

BERTAKWALAH KEPADA ALLAH

Dari Abu  DzarJundub bin Junadah dan Abu  ‘Abdul Rahman Mu’adz bin Jabal radiyallahu ‘anhuma  dari Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam sabdanya:

Bertaqwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Dan ikutilah kejahatan dengan mengerja­kan kebaikan, nescaya menghapuskannya. Dan berperangai kepada manusia dengan perangai yang bagus.

Diriwayatkan oleh Al- Tirmizi. Dan katanya: Hadith ini hasan. Dan pada setengah naskhah dikatakan hadIth ini hasan sahih

Petunjuk Hadith :

 

 1. Bahawa hadith tersebut pada keseluruhannya mengan­dungi tiga hukum yang amat penting. Pertama: Hak Allah. Kedua: Hak mukallaf.  Ketiga: Hak hamba. Hak Allah ialah taqwa kepadaNya. Hak mukallaf ialah meng­hapuskan kejahatan yang telah dikerjakannya. Hak hamba ialah elok pergaulan di antara sesama manusia dalam masyarakat. Ketiga-tiga hak ini masuk ke dalam tuntutan dan pengertian taqwa.

 

 1. Bahawa kebaikan yang dikerjakan seseorang dapat meng­hapuskan kejahatannya, yang demikian lenyaplah dosa­nya. Para ‘ulama  telah banyak memperkatakan masalah penghapusan dosa dengan ketiadaan taubat. Mereka telah membahaskan, adakah amal kebaikan (amal saleh) dapat menghapuskan dosa kecil dan dosa besar atau dosa-dosa kecil saja? Di antara mereka banyak yang berpendapat bahawa amal kebaikan hanya dapat menghapuskan dosa kecil saja tidak dosa besar. Inilah yang diriwayatkan dari ‘Atha’ dan ‘ulama’ salaf pada hadith wudu’ yang menya­takan penghapusan dosa kecil.

 

 

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 18

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan, Ustaz Ya Ali | Di tag: | Leave a Comment »

PERASAAN RAGU DAN YAKIN

Posted by aburedza di 18 September 2009

Tazkirah Malam ke 16 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman: azkirah Malam ke 15 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

PERASAAN RAGU DAN YAKIN

Dari Abu Muhammad al-Hasan bin ‘Ali bin Abi Talib cucu Nabi sallallahu ‘alayhi wa sallam dan kesayangannya radiyallahu ‘anhuma. katanya: Aku te1ah menghafaz dari Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam (sabdanya iaitu):

Tinggalkanlah barang yang meragukan engkau kepada apa yang tidak meragukan engkau.

Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Nasi’i. Tirmizi berkata: Hadith ini hasan sahib.

 

Petunjuk Dari Hadith :

Menunjukkan kepada kewajipan melakukan suatu yang diyakini keadaannya dengan meninggalkan suatu yang diragu­kan atau yang disyaki, sama ada dalam perkara ibadat mahu pun dalam hukum-hukum yang lain. Mithalnya, seorang yang yakin sucinya (berwudhu) kemudian ia ragu atau syak tenang hadathnya adalah dikehendaki supaya ia tetap dalam kesucian­nya kerana ini yang menjadi keyakinannya sedang keraguannya adalah dalam perkara yang belum dipastikan. Selanjutnya kalau ia dalam sembahyang, diteruskanlah sembahyangnya dan di­tinggalkan keraguannya tentang hadathnya berdasarkan hadlth Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam riwayat Bukhairi dari ‘Ab­dullah itu Zaid al-Ansari katanya:

Bahawa telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam  seorang lelaki yang dikhayalkan kepadanya bahawasanya ia mendapat suatu (terasa keluar sesuatu yang membatalkan wudu’) dalam sem­bahyang, Rasulullah berkata: Jangan ia berpaling atau jangan ia pergi sehingga ia mendengar suara atau mendapati bau.

Lainlah halnya kalau ia yakinkan hadath dan ragukan tahirah (suci) maka hendaklah ia lakukan menurut keyakinan­nya.

 

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 11

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan, Ustaz Ya Ali | Di tag: | Leave a Comment »

BERPEGANG DENGAN SUNNAHKU DAN SUNNAH PARA KHALIFAH AL-RASYIDLN AL-MAHDIYYIN

Posted by aburedza di 12 September 2009

Tazkirah Malam ke 15  Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

BERPEGANG DENGAN SUNNAHKU DAN SUNNAH PARA KHALIFAH AL-RASYIDLN AL-MAHDIYYIN

Dari Abi Najih al-Irbad’  bin Sariah radiyallahu ‘anh katanya:

Te1ah menasihati kami oleh Rasulullah sallallahu ‘alayhi wasalam  akan satu nasihat yang menggeletarkan hati daripadanya dan menitis air mata.  Lalu kami berkata:  Ya Rasullah seolah-olahnya  inilah nasihat yang terakhir, maka berilah kepada kami satu pesanan.

la bersabda:  Aku berwasiat (berpesan) kepada kamu dengan bertaqwa kepada Al1ah ‘Azza wajalla dan mendengarkan serta  ta ‘at, sekalipun kepada seorang hamba yang memerintah kamu. Kerana sesungguhnya barangsiapa yang hidup daripada kamu, maka ia akan me1ihat perselisihan yang banyak. Sebab itu, maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khalifah al-Rasyidln al-Mahdiyyin (yang mengetahui ke­benaran serta mengikutinya, yang mendapat pimpinan ke jalan yang betul) dan gigitlah kamu dengan geraham gigi kamu.

Dan jauhilah oleh kamu akan perkara-perkara yang baharu diada-adakan. Kerana sesungguhnya tiap-tiap bid’ah (perkara­perkara yang baharu diada-adakan) itu adalah sesat.

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizl, dan ka tan ya: Hadlth ini hasan lagi sahih.

Petunjuk Dari Hadith :

 1. Bahawa setiap khutbah atau ucapan, nasihat atau penga­jaran hendaklah dengan cara yang berkesan mempenga­ruhi orang-orang yang mendengar, sebagaimana yang ditunjuk  oleh Nabi pada hadith ini.  Dengan yang demi­kian, barulah dapat menginsafkan dan membuka fikiran dalam suatu  perkara.
 2. Bahawa yang disebut sunnah ialah perjalanan RasuI dan para sahabatnya meliputi perkara i’tiqad, amalan dan per­buatan. Dan tidak dikatakan sunnah melainkan perjalanan tersebut. Inilah pengertian sunnah yang paling tepat dan Iebih Iengkap menurut istilah ‘ulama’ salarf seperti aI-Has­san, aI-Auza’i, dan aI-Fadhil bin ‘Iyad.

 

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 28

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

KEBAIKAN ITU ELOK BUDIPEKERTI DOSA ITU GETARAN PADA HATI

Posted by aburedza di 12 September 2009

Tazkirah Malam ke 14  Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

KEBAIKAN ITU ELOK BUDIPEKERTI DOSA ITU GETARAN PADA HATI

Maksud hadis : 

Dari al-Nawwas bin Sim ‘an radiyallahu ‘anh dari Nabi sallallahu ‘alayhi wa sallam sabdanya: Kebaikan itu ialah elok budi pekerti. Dan dosa itu ialah apa yang tergetar dalam diri engkau dan engkau benci bahawa di lihat oleh manusia kepadanya. Diriwayatkan oleh Muslim.

 Petunjuk daripada hadis :

1. Bahawa keelokan akhlaq adalah satu-satunya penilaian kebaikan. Tetapi kebaikan ini menurut falsafah Islam tidaklah terletak pada keseluruhannya atas pandangan manusia. Kerana ada yang baik bagi manusia, tidak bagi agama; tetapi yang baik bagi agama, sudah tentu baik bagi manusia; hanya manusia itu sendiri yang tidak mengerti hakikatnya atau tidak mahu menilai mutunya.

2. Bahawa hati seorang adalah penunjuk kepada suatu pe­kerjaan yang akan dilakukannya. Kerana ini sudah sepatut­nya ia mengetahui keadaan perasaan atau getaran hatinya atau jiwanya sebelum dikerjakannya. Kalau dirasakan ada ketenteraman atau ketenangan, kerjakanlah; kalau tidak, tidak usahlah.

Menurut riwayat[1] bahawa Nabi Adam a.s. berwasiat kepada anak-anak dengan beberapa wasiat. Di antaranya ia ber­pesan bahawa:

1.Jika kamu hendak berbuat sesuatu, tetapi hati kamu geli­sah kerananya, maka janganlah kamu perbuat. Kerana aku sewaktu akan memakan buah kayu, hatiku telah bergon­cang dan gelisah.

2.Jika kamu hendak mengerjakan suatu, lihatlah kesudahan­nya. Kerana kalau aku lihat atau fikirkan tentang kesudah­an dan akibat makan buah tersebut, tentu tidak aku makan.

3.Jika kamu hendak melakukan sesuatu perkara, maka berundinglah dengan orang-orang yang tertentu. Kerana kalau aku dahulunya berunding dengan malaikat, tentu diberitahu kepada aku supaya aku jangan memakan buah yang terlarang itu.

 

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 27

 


[1] Syarah al-Arba’in al Nawawiyyah

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

NILAI WAKTU BAGI ORANG BERIMAN

Posted by aburedza di 12 September 2009

Tazkirah Malam ke 13  Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

NILAI WAKTU  BAGI ORANG BERIMAN

Maksud hadis :

Dari Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anhuma katanya: Rasulullah sallallahu ‘alayhi wa sallam memegang bahuku lalu ia bersabda: Hendak­lah engkau berada dalam dunia seolah-olahnya engkau orang berdagang, atau orang yang sedang melalui di jalan (pengem­bara). Dan adalah Ibn ‘Umar radiyallahu ‘anh berkata: Jika engkau berada di waktu petang, maka janganlah engkau me­nunggu pagi; dan apabila engkau berada di waktu pagi, maka janganlah engkau menunggu petang. Dan gunakanlah dari sihat engkau bagi masa sakit engkau dan dari hidup engkau bagi masa mati engkau. Diriwayatkan oleh al-Bukhari.

Saidina Ali radiyallahu ‘anhuma berkata tentang masa :

“Sesungguhnya dunia ini te1ah berangkat membelakangi, dan sesungguhnya akhirat itu berangkat menghadapi (mendatangi) dan bagi tiap-tiap daripada keduanya ada putera-puteranya. Maka jadilah kamu dari putera-­putera akhirat dan janganlah kamu jadi dari putera-­putera dunia. Kerana sesungguhnya hari ini hari amal dan tiada perhitungan, sedang keesokannya hari pehitungan dan tiada amal”

PETUNJUKNYA:

Di antara yang ditunjuki oleh hadith  ini ialah:

 1. Menunjukkan suatu gambaran penghidupan seorang dalam dunia. Dunia ini adalah beredar. Seorang manusia yang hidup di dalamnya adalah sebagai penumpang atau sebagai pengembara yang sedang di dalam perjalanan menuju ke tempat yang tertentu; manakala penghidupannya dalam keadaannya yang demikian adalah bersifat sementara. Namun demikian dia tidak boleh lupa akan bekalan peng­hidupannya dimasa akan datang, iaitu amalannya yang jujur yang telah ditunaikan dengan penuh tanggungjawab sewaktu di dalam dunia.
 2. Menunjukkan kepada nilai waktu bagi seorang yang hidup di dalam dunia. Seorang yang berhasrat bahagia hidupnya wajiblah memelihara waktunya itu dari ter­buang dengan percuma. Kerana waktu atau masa adalah perjalanan hidupnya yang mesti dipenuhi dengan perbuat­an yang bermanfa’at.

Petikan : Hadith 40 – Terjemahan dan Syarahnya , Dewan Pustaka Fajar – Hadith no 40

Dikirim dalam Nilai Waktu, Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

JAUHI NERAKA : BERPERASANKA BAIK KEPADA ALLAH DAN WAFAT DALAM IMA

Posted by aburedza di 12 September 2009

Tazkirah Malam ke 12  Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

JAUHI NERAKA : BERPERASANKA BAIK KEPADA ALLAH DAN WAFAT DALAM IMA

Maksud hadis  Dari Jabir r.a. katanya:

“Saya mendengar Nabi s.a.w. bersabda, tiga hari sebelum beliau wafat .’ “Janganlah salah seorang di antara kamu meninggaldunia, melainkan dia bersangka baik terhadap Allah ”

 Maksud hadis  Dari Jabir r.a. katanya :

“Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Setiap hamba (manu­sia) dibangkitkan (dihari kiamat) menurut keadaan ketika wafatnya”

Maksud hadis Dari Samurah bin Jundab r.a. katanya :

“Rasulullah s.a w. bersabda : “Di antara isi neraka ada yang dibakar api neraka hingga dua mata kakinya. Di antaranya ada yang dibakar neraka hingga kedua lututnya. Di antaranya ada yang dibakar api neraka hingga pinggangnya. Di antaranya ada yang dibakar api neraka hingga kerongkongannya. ”

 

Petikan : Terjemahan Hadits Sahih Muslim – Fachruddin HS – Penerbit Bulan Bintang

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

KEHIDUPAN DI SYURGA

Posted by aburedza di 12 September 2009

Tazkirah Malam ke 11  Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

KEHIDUPAN DI SYURGA

Dari Abu Hurairah r.a. katanya:

“Rasulullah s.a. w. bersabda : Allah ‘Azza Wajalla berfirman : Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaKu yang soleh, apa yang belum pernah mata melihat, belum pernah telinga mendengar dan belum pernah tergambar dalam hati manusia. Hal itu dibenarkan dalam firman Tuhan :

“Seorangpun tiada mengetahui apa yang telah disiapkan dengan rahasia untuk mereka, yaitu yang menenangkan hati, sebagai ba­lasan dari apa yang pernah mereka kerjakan.” (Quran surah As­ Sajadah ayat 17).

 Dari Abu Hurairah r.a. katanya :

“Rasulullah s.a.w. bersabda : “Ada orang menyerukan (dalam surga):

“Sesungguhnya kamu tetap sehat dan tidak akan sakit untuk selama­nya. Sesungguhnya kamu tetap hidup dan tidak akan mati untuk selamanya. Sesungguhnya kamu tetap muda dan tidak akan tua untuk selamanya. Sesungguhnya kamu tetap senang dan tidak akan susah untuk selamanya. ltulah yang dimaksudkan dengan firman Tuhan:

”Dan mereka diseru bahwa itulah surga yang dipusakakan kepada kamu, disebabkan apa yang pernah kamu kerjakan.” (Quran surat Al A’raf  ayat 43).

 

Petikan : Terjemahan Hadits Sahih Muslim – Fachruddin HS – Penerbit Bulan Bintang

Dikirim dalam Syurga, Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

SYURGA DAN NERAKA

Posted by aburedza di 6 September 2009

Tazkirah Malam ke 10 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

SYURGA DAN NERAKA

r101gif 

Dari Anas Bin Malik r.a  katanya Rasullah s.a.w bersabda :

“Syurga dikelilingi oleh yang tidak disukai nafsu, sedang neraka dikelilingi oleh yang diingini nafsu”

 r102gif 

Dari Abu Hurairah r.a katanya  “Rasulullah s.a.w . bersabda :

“Neraka dan surga berbantah. Neraka mengatakan : “Saya di istimewakan menjadi tempat orang-orang yang membesarkan diri dan penguasa yang berbuat sewenang-wenang.” Surga mengatakan : “Mengapa yang masuk ke dalamku orang-orang yang tiada berkuasa, hina dan tiada berdaya!” Tuhan berfirman kepada surga.: “Engkau adalah rahmatKu! Aku memberi rahmat dengan engkau siapa yang Aku kehendaki di antara hamba-hambaKu.” Dan Tuhan berfirman kepada neraka: “Engkau adalah siksaanKu, Aku siksa dengan engkau siapa yang Aku kehendaki, di antara hamba­-hambaKu. Masing-masing kamu akan memperoleh penghuni sampai penuh.” Adapun neraka belum penuh isinya, lalu Tuhan menekan­kan kuasaNya kepada neraka, sampai neraka itu mengucapkan : “Cu­kup cukup!” Maka ketika itu neraka terasa penuh dan ditutup rapat. ”

Petikan : Terjemahan Hadits Sahih Muslim – Fachruddin HS – Penerbit Bulan Bintang

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: , | Leave a Comment »

AMPUNAN , RAHMAT DAN KEREDZAAN ALLAH SWT

Posted by aburedza di 6 September 2009

Tazkirah Malam ke 9 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

cl0120AMPUNAN , RAHMAT DAN KEREDZAAN ALLAH SWT

r91agif

Dari Abu Hurairah r.a. katanya :  “Rasulullah s.a.w. bersabda: “Tiada seorang pun yang amalanya dapat  memasukkannya  ke dalam surga.  Ada orang bertanya : Engkau juga tidak , Ya Rasullah? 

Jawab Nabi : Aku juga tidak, kecuali kalau Tuhan melimpahkan rahmatNya kepada ku  ”

r91gif 

Dari Abu Hurairah r.a. katanya: “Rassullah s.a.w. bersabda : Tiada seorangpun di antara kamu yang dapat diselamatkan oleh amalannya. Mereka bertanya : Engkau juga tidak, ya Rasullah? Nabi s.a.w menjawab : Aku juga tidak, kecuali kalau Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya kepada ku”

 r93gif

Dari Abu Sa’id AI Khudri r.a. katanya :  “Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesungguhnya Allah berfirman kepada orang yang mendiami surga : “Hai orang-orang yang mendiami surga” Mereka menjawab : “Kami menyahut panggilanMu, wahai Tuhan kami dan menyambut kebahagiaanMu! Kebaikan ditanganMu!” Tu­han bertanya : “Sudahkah kamu merasa senang (puas)?” Mereka menjawab :”Mengapa kami belum merasa senang, wahai Tuhan, pada hal telah Engkau berikan kepada kami, apa yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun dari makhluk Engkau” Tuhan bertanya : ”Apakah tidak lebih baik, kalau Aku berikan kepada kamu, yang lebih utama dari itu?” Mereka menjawab : “Wahai Tuhan, apakah gerangan sesuatu yang lebih utama dari itu?” Tuhan menjawab: “Aku limpahkan kepada kamu keredaanKu. Maka tiadalah sesudah ini, Aku akan marah kepada kamu buat selamanya.”

Petikan : Terjemahan Hadits Sahih Muslim – Fachruddin HS – Penerbit Bulan Bintang

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: , | Leave a Comment »

SEDEKAH DI BULAN RAMADAN

Posted by aburedza di 6 September 2009

Tazkirah Malam ke 8 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

SEDEKAH  DI BULAN RAMADAN

 4ikanRasulullah s.a. w bersabda: 

r81

Maksudnya:  “SesungguhnyaAllah memiliki dua malaikat yang setiap pagi berdoa kepada-Nya. Salah satu dari mereha berdoa, ‘Ya Allah, limpahkan rezeki kepada orang yang berinfak.  Sedangkan yang satunya lagi berkata, ‘Ya Allah, berikan kehancuran  kepada orang yang tidak mahu berinfak” [1]

Rasulullah s.a. w bersabda:  

r82 

Maksudnya:  “Sedekah itu dapat menghapus dosa, umpama air yang memadamkan api”[2]

Rasulullah s.a. w bersabda:  

r 83

Maksudnya : “Orang yang memberikan makanan untuk orang lain berbuka, dia akan memperoleh balasan seperti pahala orang yang berpuasa tanpa dikurang sedikit pun”[3] 

Maksud Firman Allah : 

Dan kalau kamu memberi pinjaman kepada Allah, sebagai pinjaman yang baik, nescaya Allah akan melipat gandakan balasan-Nya kepada kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu; dan Allah Maha Mensyukuri lagi Maha Penyantun. ( At Taghabun 17 )

Petikan : Hikmah Berpuasa Di Bulan Ramadan Oleh Dr. ‘Aid Abdullah Al Qarni, Mukasurat  304-306

 


[1] Riwayat Bukhari no 1442  ,Riwayat Muslim no 1010

[2] Riwayat Ahmad  3/321 Sahih mengikut syarat Muslim

[3] Riwayat Ahmad  4/114 Hadis sahih

 

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: , | Leave a Comment »

NASIHAT RASULLAH S.A.W KEPADA SEPUPU BAGINDA

Posted by aburedza di 2 September 2009

bunga2Tazkirah Malam ke 7 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

NASIHAT RASULLAH  S.A.W KEPADA SEPUPU BAGINDA

Perkara yang dapat merosakkan kehidupan, masa depan, waktu, kecerdasan, aktiviti dan amal ibadah kita adalah maksiat. Oleh itu, bersegeralah bertaubat dari pelbagai macam kemaksiatan, sama ada yang nampak ataupun yang tersembunyi. Berikut ini dijelaskan sabda Rasulullah s.a.w kepada sepupunya Ibn Abbas r.a ketika sedang menunggang haiwan ternakan:  Maksudnya:

“Wahai budak kecil! Jagalah ajaran Allah maka Allah akan menjagamu. Jika kamu memohon maka mohonlah kepada Allah. Jika kamu meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahawasanyajika umat ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu maka nescaya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat itu melainkan seperti yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu. Jika mereka semua berkumpul untuk mendatangkan mudarat kepadamu, maka nescaya mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat itu melainkan dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atas dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran ­lembaran catatan amal telah mengering.”[1]

Semoga Allah menjaga kita dari segala kesalahan dan perbuatan dosa. Kerana kesalahan dan perbuatan dosa itu dapat membinasakan diri kita. Perbuatan dosa akan membinasakan para pemuda Islam. Tidak ada perkara lain yang dapat menyia-nyiakan keberadaan generasi Islam selain maksiat. Maksiatlah yang dapat menghapus kecerdasan dan kepandaian mereka, serta melumpuhkan sumber kekuatan dalam kehidupan mereka. Oleh itu Ibn Abbas r.a pernah mengatakan, :

“Maksiat boleh membuat hati menjadi gelap, hilang rasa malu, dibenci orang, dan sukar mendapat rezeki. Sedangkan ketaatan dapat membuat hati menjadi bersih, wajah bercahaya, dicintai orang, dan luas rezeki. Siapa sahaja yang menginginkan kekuatan, ketenangan hati, kebahagiaan di dunia dan akhirat, kecerdasan, kefahaman, dan cahaya maka hendaknya dia taat kepada Allah dan meninggalkan semua perbuatan maksiat.”

Petikan : Hikmah Berpuasa Di Bulan Ramadan Oleh Dr. ‘Aid Abdullah Al Qarni, Mukasurat  246-247

 


[1] Hadis sahih diriwayat oleh Ahmad 1/293 , al Tirmizi 2516, Ibn Suni 419, Abu Yaala 2/665 

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

SYAFAAT ALQURAN

Posted by aburedza di 2 September 2009

Tazkirah Malam ke 5 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

kitabSYAFAAT  ALQURAN

Sabda  Nabi s.a.w :

r5

 Maksudnya:

“Pada hari kiamat nanti di syurga akan dikatakan kepada orang yang suka membaca al-Quran, ‘Bacalah dan lembutkanlah. Bacalah dengan tartil sebagaimana kamu membacanya ketika di dunia! Sesungguhnya kedudukanmu bergantung kepada akhir ayat al-Quran yang kamu baca’. [1] 

Orang yang menghafal satu juzuk berada di salah satu tangga syurga. Darjat yang dia dapatkan sesuai dengan banyaknya juzuk yang dia hafal, demikian seterusnya dengan orang yang hafal dua juzuk, tiga juzuk dan seterusnya.

Sesuatu yang paling agung yang pernah ditinggalkan dalam sejarah kehidupan atau dakwah Rasulullah adalah dia menjadikan al-Quran sebagai manhaj hidupnya. Baginda hanya akan berasa nyaman dengan membaca al-Quran.

Rasullah s.a.w bersabda   ,  Maksudnya :

“ Bacalah al Quran , sesungguhnya pada hari kiamat nanti al Quran akan datang sebagai pembawa syafaat kepada yang membacanya “[2]

 

Petikan : Hikmah Berpuasa Di Bulan Ramadan Oleh Dr. ‘Aid Abdullah Al Qarni, Mukasurat  237-238

 


[1] Hadith ini sahih. la dikeluarkan oleh Imam Ahmad 2/192; Ibn Abu Syaibah 10/498; al-Tirmizi: 2914; Abu Daud: 1464; al-Nasa’i dalam al-Kubra: 8056; al-Hakim 1/552 menerusi pelbagai riwayat yang di antaranya adalah daripada Abdullah bin Amar bin al-’ Ash. Abu Isa berkata, “Hadith ini hasan lagi sahih.” AI-Dzahabi berkata, “Hadith ini sahih.” [2] Riwayat  Muslim no 804

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

ZIKIR ORANG BERPUASA

Posted by aburedza di 2 September 2009

lumutTazkirah Malam ke 6 Ramadan di Masjid As Syakirin Oleh Ustaz Ya Ali Dahaman:

 ZIKIR ORANG BERPUASA

Rasulullah s.a.w bersabda:

R64

Maksudnya:  “Tidakkah kamu ingin tahu tentang amal perbuatan yang paling baik dan paling suci? Amal itu lebih baik daripada menginfakkan emas dan wang, dan lebih baik daripada  menyerang musuh.” Para sahabat berkata, “Tentu.” Baginda bersabda, “Zikir kepada Allah.”[1]

 Rasulullah s.a.w bersabda, Maksudnya: “Al-Mufarridun akan lebih dahulu masuk syurga. Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah al­Mufarridun itu?” Baginda menjawab, “Lelaki dan perempuan ynng banyak mengingati Allah. ”[2]

 Rasulullah s.a.w bersabda, Maksudnya :  “ Orang yang mengucapkan Maha Suci Allah dan segala puji bagi Nya, maka akan ditanam untuknya pohon kurma di syurga kelak “[3]

 Rasulullah s.a.w bersabda ,Maksudnya: “Ucapan ‘Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan Allah Maha Besar’ lebih aku sukai daripada terbitnya matahari”[4] 

 

Petikan : Hikmah Berpuasa Di Bulan Ramadan Oleh Dr. ‘Aid Abdullah Al Qarni, Mukasurat  209-302

 


[1] Riwayat at Tirmizi 3377. Ibn Majah 3790. Di sahihkan oleh al Hakim dan az Zahabi 

[2] Riwayat Muslim 2676

[3] Riwayat at Termizi 3464-3465 Hadis hasan

[4] Riwayat Muslim  2695

Dikirim dalam Tazkirah Ramadan | Di tag: | Leave a Comment »

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.