MENGHAYATI SUNNAH DAN MENJAUHI BIDAAH

KULIAH MAGHRIB DI MASJID BAROH PERLIS PADA  29 JAN  2010

Oleh

Ustaz Yaali Dahaman

Imam Masjid al-Syakirin Orang Mata Ayer, Perlis.

Pengajian Hadith

MENGHAYATI SUNNAH DAN MENJAUHI BIDAAH

عن ابى نجيح العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقلنا : يا رسول الله, كأنها موعظة مودع, فأوصانا , قال: “اوصيكم بتقوى الله عزوجل , والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد, فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ, واياكم ومحدثات الأمور, فان كل بدعة ضلالة

Maksudnya: Daripada Abu Najeh al-’Irbaadz bin Sariah r.a. katanya: Rasul Allah telah memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang gerun hati kami, menitis air mata kami, maka kami bertanya: Wahai Rasul Allah, seolah-olah ini adalah peringatan perpisahan, maka Baginda menjawab katanya: Aku wasiatkan  kamu supaya bertaqwa kepada Allah ‘Ajja Wajal, hendaklah kamu dengar dan ta’at meskipun yang memerintah  kamu seorang hamba, maka sesungguhnya siapa yang dipanjang umur diantara kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak, oleh itu kamu wajib berpegang dengan sunahku dan sunah khulafa’ al-rasyidin al-mahdiyin(khalifah yang memberi pertunjuk), gigitlah (ikutlah)  sunahku dengan gerham-gerham kamu, dan awasilah kamu dari perkara-perkara bid’ah, sesungguhnya semua yang bid’ah itu adalah sesat.

Riwayat Abu Daud dan  Termizi dikatakan hadith hasan saheh.

Kepentingan hadith

Hadith ini mengandungi wasiat Rasul  Allah s.a.w. kepada sahabatnya dan semua orang islam selepasnya, terhimpun padanya wasiat supaya bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta’at kepada pemerintah umat Islam, dengan demikian mereka akan mendapat kebahgian hidup dunia dan akhirat. Baginda juga mewasiatkan sesuatu yang menjamin kejayaan dan pertunjuk jika bebar-benar mereka berpegang dengan sunah secara bersungguh-sungguh serta dapat mengelakkan dari kesesatan dan bid’ah.

Petunjuk dalam hadith:

  1. Ciri-ciri peringatan yang berkesan; peringatan ialah nasihat dan  kata-kata yang menjelaskan akibat hasil perbuatan tersebut, dan peringatan yang berkesan   akan masuk kedalam hati, meninggalkan kesan dalam jiwa, oleh itu setiap peringatan atau nasihat mestilah menepati beberapa syarat;

a) Memilih tajuk; sewajarnya apabila ingin memberi nasihat kepada orang ramai haruslah memberi ingatan dan nenakutkan mereka tentang akibat baik buruknya dunia dan akhirat, tidak semata-mata memberitahu mereka  tentang hukum-hakam  sahaja, malah haruslah memilih tajuk dengan cara hikmah yang diperlukan oleh orang ramai  sesuai dengan kehidupan mereka,  tidak syak lagi bahawa jika menumpukan nasihat dalam khutbah jumaat atau hariraya sahaja akan memalingkan orang ramai daripada memahami Islam   sebenarnya,  serta kemuliaan Islam dan konsep jihad  bagi diri mereka, malah mereka menganggap bahawa khutbah sekadar perkara biasa, lebih-lebih lagi jika khutbah yang dibaca itu hasil penulisan yang silam secara tidak sedar inilah punca kenapa umat Islam rasa mengantok, akhinya mereka akan terlindung dengan hakikat Islam yang relevan dan mengenai isu-isu semasa.

Rasul Allah adalah contoh tauladan yang baik jika kita  ingin kejayaan dan kemenangan, Baginda banyak memberi nasihat kepada para sahabat  selain  dari khutbah-khutbah tertentu, nasihat Baginda bekesan demi menunaikan perintah Allah, maksud al-Quran (Serulah kejalan Tuhanmu dengan hikmat dan nasihat yang baik).

b) Balaghah semasa memberi nasihat;  memberi kefahaman kepada   pendengar  sehingga meresap kedalam hati  mereka, oleh itu haruslah dengan kata-kata   dengan kata-kata yang tepat,   jelas dan menarik serta menusuk kedalam hati, Firman Allah bermaksud; (Dan nasihatilah mereka serta katakanlah kepada mereka  kata-kata yang  berkesan kepada   mereka).  Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Termizi;    Rasul Allah telah memberi nasihat kepada kami dengan peringatan yang berkesan.

c) Tidak Panjang; nasihat yang panjang akan menjemu pendengar dan tidak sampai kepada faedah yang diharap, Baginda Rasul Allah s.a.w. memendekkan khutbah dan nasihat tetapi   padat. Hadith riwayat Muslim daripada Jabir bin Samrah bererti; Aku sebahyang bersama Nabi s.a.w. sembahnyangnya sederhana dan khutbahnya juga sederha). Dalam hadith lain riwayat Abu Daud bahawa Baginda s.a.w. tidak memanjangkan nasihat pada hari Jumat malah nasihatnya sekar beberapa kalimah sahaja.

d) Memilih peluang dan waktu yang sesuai: Nabi s.a.w. tidak  selalu menasihati sahabat, baginda akan memilih masa yang sesaui, hadith riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Wail berkata; bahawa Abdullah bin Mas’ud memberi tazkirah kepada kami setiap hari Khamis, seorang lelaki berkata: Hai Bapa Abdul Rahman, kami ingin mendengar nasihat tuan  setiap hari, jawabAbu Ab Rahman: saya tidak ingin mmberi nasihat kpada kamu agar jangan kamu jemu, Rasul Allah memilih masa untuk memberi peringatan kepada agar kami tidak bosan.

Bersambung….

Dr. Mustaffa al-Bugha dan Muhyiddin Misto, al-Wafi, Dar Ibnu Kathir, Berut, cetakan 10, t. 1997, hal; 197.

KULIAH MAGHRIB DI MASJID BAROH PERLIS PADA  29 JAN  2010

Oleh

Ustaz Yaali Dahaman

Imam Masjid al-Syakirin Orang Mata Ayer, Perlis.

Pengajian Hadith

MENGHAYATI SUNNAH DAN MENJAUHI BIDAAH

عن ابى نجيح العرباض بن سارية رضى الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب, وذرفت منها العيون, فقلنا : يا رسول الله, كأنها موعظة مودع, فأوصانا , قال: “اوصيكم بتقوى الله عزوجل , والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد, فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذ, واياكم ومحدثات الأمور, فان كل بدعة ضلالة

Maksudnya: Daripada Abu Najeh al-’Irbaadz bin Sariah r.a. katanya: Rasul Allah telah memberi peringatan kepada kami dengan peringatan yang gerun hati kami, menitis air mata kami, maka kami bertanya: Wahai Rasul Allah, seolah-olah ini adalah peringatan perpisahan, maka Baginda menjawab katanya: Aku wasiatkan  kamu supaya bertaqwa kepada Allah ‘Ajja Wajal, hendaklah kamu dengar dan ta’at meskipun yang memerintah  kamu seorang hamba, maka sesungguhnya siapa yang dipanjang umur diantara kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak, oleh itu kamu wajib berpegang dengan sunahku dan sunah khulafa’ al-rasyidin al-mahdiyin(khalifah yang memberi pertunjuk), gigitlah (ikutlah)  sunahku dengan gerham-gerham kamu, dan awasilah kamu dari perkara-perkara bid’ah, sesungguhnya semua yang bid’ah itu adalah sesat.

Riwayat Abu Daud dan  Termizi dikatakan hadith hasan saheh.

Kepentingan hadith

Hadith ini mengandungi wasiat Rasul  Allah s.a.w. kepada sahabatnya dan semua orang islam selepasnya, terhimpun padanya wasiat supaya bertaqwa kepada Allah, mendengar dan ta’at kepada pemerintah umat Islam, dengan demikian mereka akan mendapat kebahgian hidup dunia dan akhirat. Baginda juga mewasiatkan sesuatu yang menjamin kejayaan dan pertunjuk jika bebar-benar mereka berpegang dengan sunah secara bersungguh-sungguh serta dapat mengelakkan dari kesesatan dan bid’ah.

Petunjuk dalam hadith:

  1. Ciri-ciri peringatan yang berkesan; peringatan ialah nasihat dan  kata-kata yang menjelaskan akibat hasil perbuatan tersebut, dan peringatan yang berkesan   akan masuk kedalam hati, meninggalkan kesan dalam jiwa, oleh itu setiap peringatan atau nasihat mestilah menepati beberapa syarat;

a) Memilih tajuk; sewajarnya apabila ingin memberi nasihat kepada orang ramai haruslah memberi ingatan dan nenakutkan mereka tentang akibat baik buruknya dunia dan akhirat, tidak semata-mata memberitahu mereka  tentang hukum-hakam  sahaja, malah haruslah memilih tajuk dengan cara hikmah yang diperlukan oleh orang ramai  sesuai dengan kehidupan mereka,  tidak syak lagi bahawa jika menumpukan nasihat dalam khutbah jumaat atau hariraya sahaja akan memalingkan orang ramai daripada memahami Islam   sebenarnya,  serta kemuliaan Islam dan konsep jihad  bagi diri mereka, malah mereka menganggap bahawa khutbah sekadar perkara biasa, lebih-lebih lagi jika khutbah yang dibaca itu hasil penulisan yang silam secara tidak sedar inilah punca kenapa umat Islam rasa mengantok, akhinya mereka akan terlindung dengan hakikat Islam yang relevan dan mengenai isu-isu semasa.

Rasul Allah adalah contoh tauladan yang baik jika kita  ingin kejayaan dan kemenangan, Baginda banyak memberi nasihat kepada para sahabat  selain  dari khutbah-khutbah tertentu, nasihat Baginda bekesan demi menunaikan perintah Allah, maksud al-Quran (Serulah kejalan Tuhanmu dengan hikmat dan nasihat yang baik).

b) Balaghah semasa memberi nasihat;  memberi kefahaman kepada   pendengar  sehingga meresap kedalam hati  mereka, oleh itu haruslah dengan kata-kata   dengan kata-kata yang tepat,   jelas dan menarik serta menusuk kedalam hati, Firman Allah bermaksud; (Dan nasihatilah mereka serta katakanlah kepada mereka  kata-kata yang  berkesan kepada   mereka).  Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Termizi;    Rasul Allah telah memberi nasihat kepada kami dengan peringatan yang berkesan.

c) Tidak Panjang; nasihat yang panjang akan menjemu pendengar dan tidak sampai kepada faedah yang diharap, Baginda Rasul Allah s.a.w. memendekkan khutbah dan nasihat tetapi   padat. Hadith riwayat Muslim daripada Jabir bin Samrah bererti; Aku sebahyang bersama Nabi s.a.w. sembahnyangnya sederhana dan khutbahnya juga sederha). Dalam hadith lain riwayat Abu Daud bahawa Baginda s.a.w. tidak memanjangkan nasihat pada hari Jumat malah nasihatnya sekar beberapa kalimah sahaja.

d) Memilih peluang dan waktu yang sesuai: Nabi s.a.w. tidak  selalu menasihati sahabat, baginda akan memilih masa yang sesaui, hadith riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Wail berkata; bahawa Abdullah bin Mas’ud memberi tazkirah kepada kami setiap hari Khamis, seorang lelaki berkata: Hai Bapa Abdul Rahman, kami ingin mendengar nasihat tuan  setiap hari, jawabAbu Ab Rahman: saya tidak ingin mmberi nasihat kpada kamu agar jangan kamu jemu, Rasul Allah memilih masa untuk memberi peringatan kepada agar kami tidak bosan.

Bersambung….

Dr. Mustaffa al-Bugha dan Muhyiddin Misto, al-Wafi, Dar Ibnu Kathir, Berut, cetakan 10, t. 1997, hal; 197.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out / Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out / Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out / Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out / Tukar )

Connecting to %s