Menanti Isyak

Sekadar merenung dua gambar bercerita:

as syakirin malam

nanti isyak2

Advertisements

Ketinggian darjat para sahabat sebelum Pembebasan Makkah

QS 57:10

QS 57:10

QS 57:10  – “Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? – Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi (serta segala isinya). Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan.”

Melalui ayat ini jelas al Quran memuliakan dan meletakkan darajat yang tinggi terhadap para sahabat yang membelanjakan hartanya serta berperang sebelum  peristiwa Fathu Makkah. Ayat ini juga menafikan persamaan martabat para sahabat yang berbelanja dan berjuang sebelum dan selepas penaklukan Makkah. Bagaimanapun kedua golongan ini mendapat balasan yang lebih baik ia itu syurga Allah, meskipun berbedza dari segi darjatnya. Kedua golongan itu ialah golongan sahabat yang awal dan yang terkemudian.

Kenyataan al Quran ini sangat berbedza dengan pandangan sejarah Syiah yg mengatakan hanya BEBERAPA orang sahabat sahaja yg tinggal, yang lain semuanya murtad atau kafir.

Peristiwa Fathu Makkah berlaku pada 20 Ramadan taun 8 Hijrah. Peristiwa ini diangap kemenangan yang penting bagi Islam dan kaum muslimin. Selepas peristiwa ini kejayaan dakwah Rasulullah saw  terus menerus berjaya,  sehingga disambung pula oleh para Khulafaur Rasyidin, keseluruh penjuru dunia.

Telah Terbelah Bulan

Orang kafir tidak akan percaya bahawa bulan telah terbelah. Malah orang Islam sendiri yang tidak berilmu, yang sekadar mengunakan akal, yang tidak menekuni al Quran akan sukar mempercayainya. Allah swt berfirman:

QS 54:1-2

QS 54:1-2

Maksudnya:

Telah dekat (datangnya) saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka (orang-orang musyrikin) melihat sesuatu tanda (mukjizat), mereka berpaling dan berkata: “(Ini adalah) sihir yang terus menerus”. QS 54:1-2

Lihat dan baca petikan dari Asbabun Nuzul, sebab-sebab turunnya ayat al Quran Susunan Zulkifli Mohd Yusoff dan Muhammad Mukhlis, Penerbit PTS Halaman 701 seperti image  di bawah:

Scan dari Asbabun Nuzul, PTS Halaman 701,  SEBUAH KITAB YANG BAIK UNTUK RUJUKAN KELUARGA

Scan dari Asbabun Nuzul, PTS Halaman 701, SEBUAH KITAB YANG BAIK UNTUK RUJUKAN KELUARGA ANDA, DAPATKAN DARI TOKO BUKU BERHAMPIRAN

Untuk memperjelaskan ayat al Qamar 1-2 di atas ,  Allah swt  berfirman maksudnya:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al Qur’an itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup (bagi kamu) bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?” QS Fushshilat 53

Besyukurlah Nikmat Allah Ketika Duduk Di Atas Kenderaan

Apabila kita dikurniakan nikmat kerana dapat duduk di atas kenderaan, seperti unta, kuda, atau kapal atau kereta maka bersyukurlah dengan mengucapkan:

Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya.  Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali

Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali

Dan (Dia lah) yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya; dan Ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya, Supaya kamu duduk tetap di atasnya; kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap di atasnya, serta kamu (bersyukur dengan) mengucapkan:

 

” Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya.  Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!”

QS 43:12-14

Teks penuh seperti berikut:

QS 43:12-14

QS 43:12-14

QS 41:26 : Wahyu Allah Untuk Di Dengari Jangan Menghinanya

QS Fussilat 41:26

QS Fussilat 41:26

Maksudnya: “Dan orang-orang yang kafir berkata: Janganlah kamu mendengar Al-Quran ini dan tentanglah ia (dengan nyayian-nyanyian dan jeritan-jeritan riuh rendah serta tepuk sorak), supaya kamu berjaya (mengganggu bacaan atau menenggelamkan suara pembacanya)! ” QS 41 Fussilat 26

Maulana Abdullah Yusof Ali mengomentari ayat di atas dengan katanya:

“Suatu helah dan tipuan yang selalu disukai oleh orang yang mahu menghinakan Wahyu ialah bukan sahaja dengan mereka tidak mahu mendengarnya, tetapi juga dengan mereka bercakap-cakap dengan suara yang lantang dan biadap pada masa ayat suci dibacakan, supaya dengan itu maka orang yang mendengarnya dengan ikhlas pun, tidak boleh tugas rohaniah mereka dengan baik. Mereka menyangka mereka sedang menengelamkan suara Tuhan: sebenarnya mereka sedang menambah-nambah lagi penderitaan  dan kecelakaan bagi diri mereka sendiripada masa akan datang. Kerana suara dari Tuhan tidak boleh disenyapkan. ” – Halaman 2456  ‘Al Quran Karim Terjemahan Dan Huraian Maksud’  Cetakan DBP 2001

Sambil santai Menati Isyak Jom Menonton Debat Dr Zakir Naik – Dr William Cambel

Pada setiap hari Jumaat Malam Sabtu, Biro IT Masjid As Syakirin mengisi slot Magrib ke Isyak dengan pertujukan video you tube.  Pada 3 minggu yang lepas solt ini diisi dengan Debat Dr zakir Naik dengan Dr Wiliam Cambel, mengenai , Al Quran  Dan bible  Mengupas Ilmu Pengetahuan.

Debat ini telah di susun dan boleh di tonton melalui laman Masjid As Syakirin

Sambil Santai menanti Isyak …