Larangan Bercita-Cita Dan Berdo’a Untuk Mati Ketika Ditimpa Musibah – Bahagian 2

Kuliah Subuh di-Masjid al-Syakirin Oran, Mata Ayer, Perlis pada 27  Mac 2011

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

Sambungan ( Larangan Bercita-Cita Dan Berdo’a Untuk Mati Ketika Ditimpa Musibah)

 

Diriwayatkan bahawa Sahal bin Abdullah al-Tastari telah berkata;

Janganlah seorang dari kamu bercita-cita untuk mati melainkan tiga sebab; lelaki yang jahil apa yang akan berlaku selepas mati,  seorang lelaki yang lari dariapda qada kadar Allah, dan  lelaki yang  cinta bertemu dengan Allah”.

Dalam riwayat yang lain diberitakan bahawa Malikil Maut telah berjumpa  dengan Nabi Ibrahin a.s (Khalil al-Rahman) untuk mencabut nyawanya, Ibrahim berkata; Adakah engkau pernah melihat seorang  kekasih  mencabut nyawa  kekasihnya? Lalu Malikil Maut   tidak mencabut nyawanya dan terus  bertemu dengan Allah Ta’al dan menceritakan dialog tersebut, lalu Allah  perintahkan supaya pergi semula kepada Nabi Ibrahim dan kemukakan soalan kepadannya; “Adakah kamu pernah melihat seorang  kekasih  benci untuk  bertemu dengan  kekasihnya? Malikilmaut kembali kepada Ibrahim dan menceritakan demikian, lalu Nabi Ibrahim a.s. berkata; kalau begitu ambillah nyawa aku sekarang juga”.

Menurut Abu al-Dardak; bagi seorang yang beriman mati adalah lebih baik baginya, untuk meguatkan hujahnya beliau telah membaca ayat al-Quran firman Allah;

“وما عند الله خير  للأبرار”

Maksudnya; Dan apa disisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang  yang berbakti. Ali-Imran; 198.

Dan firman Allah dalam ayat yang lain;

” ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملى لهم خير  لأنفسهم ، انما نملى لهم ليزدادوا اثما”

Maksudnya:Dan janganlah sekali-kali orang kafir menyangka, pemberian tangguh Kami kepada mereka, adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka itu hanya supaya bertambah dosa mereka. Ali –Imran: 178.

Kata Haiyan bin al-Aswad; “Mati adalah jambatan untuk menyambung seorang dengan kekaksihnya”.

Bab 

 

Harus Bercita-Cita Dan Berdo’a Untuk Mati Kerana Takut Hilang Agamanya.

Firman Allah Ta’ala menceritakan Nabi Yusuf a.s.  FirmanNya;

“توفنى مسلما والحقنى بالصالحين” يوسف:10

Maksudnya: Wafatkan aku dalam keadaan Islam dan masukkan aku bersama orang yang saleh”.

Dalam surah Maryam Allah berfirman menceritakan rintihannya.  Firman Allah:

“يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا “مريم 23

Maksudnya:Aduhai, Alangkah baiknya aku dimatikan sebelum ini,  dan aku menjadi barang yang tidak bererti dan dilupakan”.

Dari Imam Malik dari Abi Zanad dari A’araj dari Abu Hurairah bahawa Rasul Allah s.a.w. bersabda:

“لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل  فيقول: يا ليتني مكانه”

Ertinya:Tidak akan berlaku kiamat sehingga seorang lelaki melalui kubur simati lalu berkata: aduhai, alangkah baiknya jika  aku  berada di tempatnya”.

 

Pasal

Dalam hadith-hadith yang lalu sebenarnya tidaklah ada percanggahan maknanya sebagaimana yang diterangkan, mengenai dengan Nabi Yusuf a.s., menurut pendapat Qatadah; tidak seorang pun yang bercita-cita untuk mati, sama ada nabi atau  orang- orang yang beriman melainkan Yusuf ketika sudah sempurna ni’nat yang Allah  kurniakan kepadanya dan telah menghimpunkan semua keluarga disisinya, lalu Baginda ingin bertemu pula dengan Tuhannya  dengan sebab itu dia berkata; Firman Allah;

“رب قد ءاتيتنى من الملك وعلمتنى” يوسف: 101.

Maksudnya: Ya, Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku…”.

 

Selepas itu Baginda  bercita-cita ingin bertemu dengan Tuhannya.

Sebenarnya Nabi Yusuf bukanlah bercita-cita untuk  mati malah baginda bercita-cita supaya mati dalam Islam, maksudnya Ya Allah jika sampai ajalku matilah aku dalam Islam. Ini pandangan yang terpilih menurut   ahli tafsir.

Mengenai dengan Maryam pula, sesungguhnya beliau ingin  diwafatkan  kerana dua perkara:

Pertama: Beliau takut agar dia dituduh dengan berkelakuan buruk dalam pegangan agamanya dan akhirnya memalukan, kesudahannya beliau akan difitnahkan.

Kedua: Agar tidak tersebar dikalangan umatnya  pandangan buruk dan dusta, dengan tuduhan zina, kerana perbuatan ini boleh membinasakan umat.

Dalam al-Quran Allah telah menyatakan tentang tuduhan buruk umat terhadap Ai’shah r.a., firman Allah:

“والذى تولى كبره منهم له عذاب عظيم”  النور :11

Maksudnya:Dan siapa diantara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyibaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Al-Nur.11

Firman Allah lagi;

“وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم” النور: 15

Maksudnya: Dan kamu menganggapnya suatu yang  ringan sahaja. Pada hal dia disisi Allah adalah besar”.

Ulamak berbeza pendapat mengenai dengan status Maryam: Adakah dia termasuk orang yang dipanggil siddiqah (yang  benar) berdasarkan kepada Firman Allah dalam surah al-Maidah ayat 75 bermaksud: “Dan ibunya seorang yang sangat benar..”. Atau adakah seorang nabi berdasarkan firman Allah dalam surah Maryam ayat 17 yang bermaksud: :

Lalu Kami mengutuskan Ruh (Jibril) kami kepadanya”.

Firman Allah dalam surah Ali-Imran ayat 42;

“واذ قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك” ال عمران :42

Maksudnya:Dan ingatlah ketika Malaikat Jibril berkata; Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu..”.

 

Dari ayat-ayat di atas, maka berlakulah rekaaan dan tuduhan terhadap Maryam yang boleh membawa kepada kebinasaan di kalangan umat, maka dengan itu ulamak tafsir membuat keputusan bahawa bagi maryam bercita-cita untuk mati adalah diharuskan demi keselamatan umat..

Bahan rujukan, Kitab al-Tazkirah, al-Qurtubi, hal. 11.

Advertisements

Larangan Bercita-Cita Dan Berdo’a Untuk Mati Kerana Ditimpa Musibah

Kuliah Subuh   Masjid al-Syakirin Oran  Mata Ayer Perlis pada 20 Mac 2011

Oleh

Usytaz Yaali bin Dahaman Iman Masjid al-Syakirin.

Tajuk

Larangan Bercita-Cita Dan Berdo’a Untuk Mati Kerana Ditimpa Musibah

Hadith riwayat Muslim dari Anas katanya, sabda Nabi s.a.w.

“لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به، فاذا كان لابد متمنيا فليقل: اللهم احينى ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي”.  اخرجه البخاري.

Ertinya:

Janganlah seorang dari kamu bercita-cita untuk mati kerana terkena musibah, jika sekiranya tak dapat dielakkan hendaklah berdo’a; “ Ya Allah panjangkan umurku jika dengan hidup itu memberi kebaikan kepadaku, dan  matilah aku jika sekiranya mati itu lebih baik bagiku”. Hadis dikeluarkan oleh al-Bukhari.

Hadith   lain diriwayatkan oleh Muslim Juga sabda Nabi s. a.w..

لا يتمنى أحدكم الموت، ولا يدع به من قبل ان يأتيه : انه اذا مات أحدكم انقطع عمله ، وانه لا يزيد المؤمن عمره الا خيرا” .

Ertinya:

Janganlah seorang dari kamu bercita-cita untuk mati, dan janganlah berdo’a untuknya sebelum sampai masanya, jika mati salah seorang daripada kamu akan putuslah amalannya,  dan sesungguhnya  tidak akan bertambah umur sesaorang itu melainkan yang baik:.

Imam Bukahri pula meriwayatkan sabda Nabi s.a.w.:

لا يتمنين أحدكم الموت: اما محسنا فلعله أن يزداد خيرا ، واما مسيئا فلعله يستعتب”.

Ertinya:

Janganlah seorang daripada kami bercita-cita untuk mati,  jika ia seorang yang baik semuga Allah tambahkan kebaikannya,  jika ia seorang yang jahat semuga Allah beri peluang ia bertaubat:”

Al-Bazzar pula meriwayatkan sebuah hadith dari Jabir bin Abdullah, katanya; sabda Nabi s.a.w.:

لا تمنوا الموت فان هول المطلع شديد ، وان من السعادة ان يطول عمر العبد حتى يرزقه الله الانابة”.

Ertinya:

Janganlah kamu bercita-cita untuk mati,   sesungguhnya kehebatan mati amat sakit, dan sesungguhnya antara kebahgiaan seorang itu ialah bila dipanjangkan umurnya sehingga diberi Allah peluang ia bertaubat”.

Pasal;

Meunrut pandangan ulamak; mati itu bukanlah semata-mata rosak binasa badannya   dan   tanpa sebarang urusan lain di alam arwah, mati merupakan terputus hubungan roh dengan jasad dan berlaku perpisahan antara keduanya dan seterusnya berubah keadaanya, berpindahan dari satu tempak ketempat yang lain, mati merupakan sebesar-besar musibbah, dengan itu Allah menamakan mati adalah suatu musibah, firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 106:

فأصابتكم مصيبة الموت”.

Maksdunya;

“Maka ditimpakan keatas mereka musibat al-maut”

Jelaslah mati adalah suatu musibab yang besar, telah berkata alim ulamak: antara musibat juga ialah lalai terhadap mati, menjauhkan diri daripada mengingatinya, kurang memikir tentang mati, meninggalkan amalan sebagai persiapan mati, sebenarnya mati adalah merupakan iktibar bagi orang yang ingin memikir  mengenainya.

Berita lain dari Nabi s.a.w. bererti; “Jika binatang mengetahui mengenai musibah mati sebagaimana kamu tahu, pasti kamu tidak akan memakan dagingnya  ketika dia gemuk”.

Diceritakan mengenai seorang Arab kampung yang sedang menunggang unta dalam satu perjalanan, tiba-tiba untanya rebah dan terus mati,   lalu dia keliling untanya sambil memikir apa yang terjadi kepada untanya lalu berkata; Apa kena kepada engkau tidak bangun?  sedangkan anggota engkau sempurna dan kakitangan engkau juga sehat, apa kena padamu? Siapa yang menyebabkan kamu berlaku begini? Siapa yang menjatuhkan kamu? Siapa yang mencegah kamu bergerak? , kemudian ditinggalkan unta dan dia terus berfikir dan hairan dengan   apa yang berlaku.

Imam Termizi meriwayatkan dari Abdullah ketika menulis dalam kitab :”Nadir al-Usul”; katanya; telah menceritakan kepada kami Qutaibah Ibnu Said dan al-Khatib bn Sulaim daripada Abdul Aziz al-Maajisyun. Dari Muhammad bin al-Munkadir, katanya: Apabila mati anak Nabi Adam a. s. Lalu berkata kepada isterinya Hawa; Wahai Hawa anak engkau telah mati. Jawab Hawa; Apakah mati itu? Jawab Adam; dia tidak makan dan tidak minum, tidak bangun dan tidak duduk, lalu hawa  merayu-rayu kerana sedih atas kematian anaknya. Lalu Adam berkata; Engkau bersedih atas kematian anak engkau, saya dan anak-anak saya bersih dan tidak berbuat demikian.

Bahan rujukan;

Kitab al-Tazkirah biahwal al-maut wa umur al-akhirah[i], karanagan al-Qurtubi, hal.9.


[i] Kitab ini adalah karangan  al Qurtubi atau nama penuhnya ialah Imam Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi  lahir di Cordoba, Spanyol. Dia adalah seorang ulama Maliki yang terkemuka. Karya beliau yang besar dan terkenal ialah Tasfir al Quttubi. Al Qurtubi meninggal pada 671H / 1273M.

Ini adalah kuliah Subuh pertama Ustaz Ya Ali Bin Dahaman menggunakan kitab ini.