Besyukurlah Nikmat Allah Ketika Duduk Di Atas Kenderaan

Apabila kita dikurniakan nikmat kerana dapat duduk di atas kenderaan, seperti unta, kuda, atau kapal atau kereta maka bersyukurlah dengan mengucapkan:

Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya.  Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali

Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali

Dan (Dia lah) yang menciptakan sekalian makhluk yang berbagai jenisnya; dan Ia mengadakan bagi kamu kapal-kapal dan binatang ternak yang kamu dapat mengenderainya, Supaya kamu duduk tetap di atasnya; kemudian kamu mengingati nikmat Tuhan kamu apabila kamu duduk tetap di atasnya, serta kamu (bersyukur dengan) mengucapkan:

 

” Maha Suci Tuhan yang telah memudahkan kenderaan ini untuk kami, sedang kami sebelum itu tidak terdaya menguasainya.  Dan sesungguhnya kepada Tuhan kamilah, kami akan kembali!”

QS 43:12-14

Teks penuh seperti berikut:

QS 43:12-14

QS 43:12-14

Advertisements

SYARAT PENERIMAAN DOA, HALANGAN DAN ADAB-ADAB BERDOA.

Kuliah Maghrib Masjid Baroh Perlis pada 1  Dis 2011

Oleh

Ustaz Yaali bin Dahaman@Abddul  Rahman Imam Masjid al-Syakirin

SYARAT PENERIMAAN DOA, HALANGAN DAN ADAB-ADAB BERDOA.

Punca doa sesaorang diterima Allah mestilah menepati syaratnya tanpa sebarang halangan;

1)        Hadir Hatinya Ketika Berdoa Serta Penuh Harapan

Antara syarat yang paling  utama  ialah hadir hatinya ketika berdoa disamping  mengharapkan perkenan  Allah Ta`la.

Hadith yang dikeluarkan oleh al-Termizi dari Abu  Hurairah r.a. daripada  Nabi s.a.w. baginda bersabda;

“ادعوا الله وأنتم موقنون بالاجابة ، وان الله تعالى لايقبل دعاء من قلب غافل لاه”

Ertinya; “Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin mendapat perkenan dari Allah, sesungguhnya Allah Ta`la  tidak akan menerima doa dari  hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh”.

Dalam kitab Musnad dari Abdullah bin Umar r.a. daripada Nabi s.a.w. baginda bersabda;

“أن هذه القلوب أوعية ، فبعضها أوعى من بعض ، فاذا سألتم الله فاسألوه وأنتم موقنون بالاجابة ، فان الله لايستجيب لعبد دعاء من مظهر قلب غافل”

Ertinya; “Hati adalah ibarat bekas, sebahagiannya adalah lebih sesuai untuk digunakan sebagai tempat menyimpan daripada sebahagian yang lain. Wahai manusia, apabila kamu berdoa kepada Allah Azzawajalla, maka pohonlah dalam keadaan kamu yakin  Allah akan menerimanya. Sesungguhnya Allah s.w.t. tidak menerima doa seorang hamba yang hatinya lalai”.

Antara tanda seorang itu mengaharapkan kepada Allah ialah apabila memperelokkan keraja taatnya kepada Allah, firman Allah:

Maksudnya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang pada jalan Allah (untuk menegakkan ugama Islam), mereka itulah orang-orang yang  mengharapkan rahmat Allah. dan (ingatlah), Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani”.  Al-Baqarah:218.

2) Bersungguh-Sungguh Ketika Meminta Dan Berdoa.

Sesaorang  itu  hendaklah berdoa dengan penuh kesungguhan dan keyakinan, tidak ragu-ragu dalam hatinya dan dalam doanya, Nabi melarang seorang yang berdoa atau meminta ampun dengan kata-kata;

Ya Allah ampunkanlah dosaku jika engkau kehendaki, Ya Allah kasihanilah aku jika Engkau kehendaki, tetapi hendaklah dia  bersungguh-sunguh dan penuh yakin,  kerana Allah bebas apa sahaja yang dikkehendaki tidak ada kuasa yang dapat menghalangnya”. Muslim.

Dalam kitab al-Sahih daripada Nabi s.a.w. baginda bersabda;

“اذا دعا أحدكم فلا يقل : اللهم ان شئت اغفرلي ، ولكن ليعزم وليعظم الرغبة ، فان الله سبحانه لا يتعاظم شئ أعطاه “. الترمذي .

Ertinya; “Apabila seorang daripada kamu bedoa, maka janganlah dia berkata: Ya Allah ampunlah aku jika Engkau mahu”. Tetapi dia hendaklah bedoa bersungguh-sungguh dan melahirkan kesungguhan dan  keinginannya. Sesungguhnya Allah sedikit pun tidak merasa besar terhadap apa yang dikurniakanNya”. Riwayat al-Termizi.

3)  Merayu-rayu  ketika Berdoa;

Sesungguhnya Allah suka jika hamba-hambaNya mezahirkan ubudiyah dan mengemukakan hajat kepadaNya sehingga Dia menerima dan memenuhi hajatnya. Sebagaimana seorang  itu sentiasa berdoa dan mengharapkan penerimaannya tanpa merasa putus asa, maka doanya adalah dekat untuk dimakbulkan. Siapa yang mengetuk pintu penerimaan, kemunkinan besar pintu tersebut akan dibuka untuknya. Allah s.w.t. berfirman:

Maksudnya: “Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya Dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya”. Al-`Araf: 56.

Didalam Kitab Sahih al-Hakim dari Anas baginda bersabda;

“لا تعجزوا عن الدعاء ، فانه لا يهلك مع الدعاء احد” وقال صلى الله عليه وسلم “من لم يسأل الله يغضب عليه”. ابن ماجه.

Ertinya; “Janganlah kamu berputus asa  untuk  berdoa, kerana tidak ada seorang pun yang binasa dengan doanya”.dan sabda Baginda lagi,  ”Siapa yang tidak memohon kepada Allah, maka Dia(Allah) murka kepadanya”.

Antara kata-kata sahabat; “ Apabila seorang hamba yang dicintai Allah berdoa, maka Dia berkata; “Hai Jibril , kamu janganlah tergesa-gesa memenuhi kehendaknya, sesungguhnya Aku suka mendengar suaranya”.

4)  Berpurtus Asa Dan Meninggalkan Doa

Rasul Allah s.a.w. melarang seorang hamba yang  yang berputus asa dan meninggalkan doa kerana doanya lambat dimakbulkan, Bahkan Baginda menjadikan perasaan tersebut sebagai salah satu faktor   doa tidak dimakbulkan, agar hamba tersebut tidak berpustus asa daripada berdoa sekalipun doanya itu memakan masa  yang  lama untuk dimakbulkan.  Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang  sentiasa merayu-rayukan kepada  Allah dengan doa, sabda Nabi s.a.w.

“يستجاب لاحدكم مالم يعجل فيقول : قد دعوت ربي فلم يستجب لي ” متفق عليه.

Ertinya; “Doa kamu akan dimakbulkan selagi kamu tidak berputus asa dengan mengatakan: Aku telah berdoa kepadaTtuhanku, tetapi Dia tidak menerimanya”.

5)  Rezeki Yang Halal

Antara sebab terpenting doa akan dimakbulkan oleh Allah ialah rezeki yang halal dan cara mendapatnya menurut hukum syarak, Antara halangan Allah tidak akan menerim doa sesaorang itu ialah dia tidak memperdulikan tentang rezekinya sama ada halal atau haram. Dalam hal ini Baginda Nabi s.a.w. bersabda yang bermaksud:

Seorang lelaki menadah kedua tangannya kelangit lalu berkata; Wahai  Tuhan, wahai  Tuhan, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakainnya juga dari bahan yang haram, dia diberi makan dari  makanan yang haram, bagaimankah  doanya akan dimakbulkan”.  Riwayat Bukhari dan Muslim.

Sabda Baginda; “

“يا سعد ، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة”.

Ertinya; “Wahai  Saad, makanlah yang baik-baik, nescaya doamu dimakbulkan”.

Adab-Adab Berdoa;

Antara adab berdoa ialah memilih masa yang afdzal, didahlu dengan wuduk dan sembahyang,  bertaubat kepada Allah, mengadap Kiblat dan mengangkat kedua tangannya. Memulakan doa dengan pujian bagi Allah dan syukur kepadaNya serta  berselawat  keatas  Nabi s.a.w., berselawat dipertengahan doa dan diakhirknya  kemudian  diakhirri dengan doa  “Amin”. Tidak mengkhususkan doa untuk dirinya sahaja malah hendaklah berdoa untuk orang  ramai, mempunyai sangkaan yang baik terhadap Allah dan mengharapkan doanya dimakbulkan, mengaku atas dosa-dosa yang dilakukan dan berdoa dengan suara yang rendah.

 

Bacaan bacaaan;

Dr Mustafffa al-Bugha, Muhyiddin Misto,  al-Wafi, Dar Ibnu Kathir, 1997M, hal. 360.

Mohd Asri Hj Hashim, Syahruzzaman Bistamin, Kharuddin Ghazali, alWafi (terjemahan) , Pustaka Salam, 1998M,Hal. 537.

Ya Allah Berikanlah Aku Hikmah

Ya Allah Berikanlah aku Hikmah[1]

(Allah) Yang telah menciptakan aku,

maka Dialah yang menunjuki aku.

Dan Tuhanku,

Yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.

Dan apabila aku sakit,

dialah Yang menyembuhkan aku.

Dan Yang akan mematikan aku,

kemudian akan menghidupkan aku (kembali).

Dan Yang amat kuinginkan

akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.


Ya Tuhanku,

berikanlah kepadaku hikmah.

Dan masukkanlah aku

ke dalam golongan orang-orang yang saleh.

Dan jadikanlah aku

buah tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian,

dan jadikanlah aku

termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh keni’matan.

Dan ampunilah bapakku,

karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat,

dan janganlah Engkau hinakan aku

pada hari mereka dibangkitkan,

(yaitu) di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna,

kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih,

dan (di hari itu) didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa,

dan diperlihatkan dengan jelas

neraka Jahim kepada orang-orang yang sesat.


[1] Surah As Shura  77- 91

Setelah nabi Ibrahim a.s  menemui kebenaran di dalam mencari Maha Pencipta, baginda a.s mengungkapkan doa tersebut. Maulana Abdullah Yusof Ali  didalam  terjemahan dan huraian Maksud Al Quran ( Edisi Terjemahan DBP) menulis mengenai doa ini:

a.        Ia mahu supaya ruh dan jiwanya di cahayai dengan hikmah kebijaksanaan daripada sisi tuhan.

b.       Hatinya dan hayatnya dipeneuhi dengan kebajikan.

c.        Ia tidak akan merasa puas dengan berkerja dan berusaha untuk dirinya sendiri sahaja, ataupun untuk orang pada keturunannya sahaja, pandangannya mencakupi semua keturunan manusia yang akan datang.

d.       Sudah tentu  baginda berhasrat untuk mencapai tujuan tertinggi hidup orang yang saleh, iaitu taman syurga penuh kebahagian, dengan dikurnia Wajah Tuhan, tetapi ia belum merasa puas dengan ini sahaja

e.       Kerana ia mahu supaya ayahndanya dan kerabatnya bersama-sama mengalami kebahagiaan rohaniahnya, supaya dengan itu ia dengan rasa bangganya melihat semua mereka yang boleh dicapai olehnya, dalam kedudukan yang mulia pada hari Pengadilan.