Kubur Adalah Tempat Pertama Di Alam Akhirat

Kuliah Subuh Pada 18 Dis 2011

 

Oleh

Ustaz Yaali bin Dahaman@ Abdul Rahman

Imam Masjid al-Syakirin

Sambungan:   Peristiwa Ketika Malaikat `Izrail Mencabut Nyawa.

Abu Dardak telah berkata;  “Tiga perkara membuat aku ketawa dan tiga perkara juga yang membuat aku menangis kerananya;  Tiga perkara yang membuat aku ketawa ialah; pertama, orang yang mengangan-angankan dunia dengan kenikmatannya pada hal kematian menantinya, kedua; orang yang lalai terhadap sesuatu yang tidak lalai daripadanya, ketiga, orang yang ketawa  pada hal dia tidak tahu apakah Allah reda terahadapnya atau murka kepadanya. Tiga  perkara yang membuat aku menangis kerananya ialah;  Pertama, berpisah dengan orang yang tercinta iaitu Muhammad s.a.w. dan sahabat-sahabatnya, kedua, ketakutan ketika nyawa dicabut sewaktu sakratul maut (mabuk mati) dan ketika,  ketika bertemu dengan Allah Ta`ala ketika diperlihatkan jambatan kemudian tidak ada hamba yang tahu sama ada dia diperintahkan ke syurga atau ke neraka.

Anas bin Malik berkata; “ Mahukah kamu supaya aku ceritakan tentang dua hari dan dua malam yang belum pernah seorang  pun mendengarnya:  Hari ketika datang berita kepada kamu dari Allah Ta`la sama ada mendapat keredaanNya atau kemurkaanNya, kedua,  adalah hari ketika mengadap Tuhanmu lalu dikatakan; “Ambillah kitabmu”, apakah dari kiri atau dari sebelah kanan.  Manakala malam pula pertamanya, ketika mayat dibawa masuk kedalam kuburnya dan kedua, malan yang dikuti dengan hari kiamat pada besuknya.

Bab: Kubur Adalah Tempat Pertama Di Alam Akhirat, Menangis Disisi  Mayat dan Persiapan Menghadapinya.

Ibnu Majah telah meriwayatkan dari Hani` bin Usman dengan katanya; “ Bahawa Usman  r.a. apabila berhenti  disebuah perkuburan, dia menangis hingga basah janggutnya, lalu sahabat bertanya kepadanya; “Adakah engkau mengingati  syurga dan  neraka,  janganlah menangis, adakah engkau menangis kerana kubur ini?, lalu dia menjawab dengan katanya;

Ertinya;  Rasul Allah s.a.w. telah bersabda;  “Sesungguhnya kubur adalah rumah pertama dari rumah diakhirat, siapa yang selamat didalamnya maka apa yang selepasnya lebih mudah baginya, apabila dia tidak selamat dalamnya apa yang selepasnya lebih buruk darinya”.   Dalam hadith yang lain Sabda  Baginda s.a.w.;  “Aku tidak pernah melihat  suatu pandangan yang lebih menakutkan dari  pandangan didalam kubur”.

Usman Bin Affan pernah membaca satu syair apabila melihat mayat sedang diturunkan kedalam kubur dengan katanya;

Apabila kamu selamat daripadanya maka kamu akan selamat dari yang lebih besar

   Tetapi apabila tidak(selamat)  maka tidak ada tanda bagimu akan selamat.

Ibnu Majah meriwayatkan dari  Anas dari al-Barrak bin `Azib r.a. katanya:

Ertinya: “Kami pernah bersama Rasul Allah s.a.w.  ketika mengziarahi  kubur, baginda duduk ditepi kubur lalu menangis, sahabatnya tururt  menangis hingga basah  tanah dengan air mata mereka, lalu Baginda berkata; “ Wahai  saudara-saudaraku,  memandangkan beginilah  keadaan kubur hendaklah kamu   persiapkan diri(dengan  amalan)”.

Bahan bacaan;  al-Qurtubi, al-Tazkirah, Dar al-Salam, cetakan kedua, tahun 2008,  hal. 88

Abd Wahab al-Sya`rani, Ringkasan Tazkirah al-Qurtubi, Jasmin,  hal. 73

Perkara yang mengikuti mayat Semasa Pengkebumiannya

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 11 Dis 2011

Oleh

Ustaz Yaali bin Dahaman @ Abdul Rahman Imam Masjid al-Syakirin

Bab:  Perkara yang mengikuti   mayat  Semasa Pengkebumiannya.

Dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

Ertinya: “Ada tiga perkara ikut menghantar mayat kekubur, dua  daripadanya akan pulang dan satu yang kekal bersamanya, iaitu keluarga, harta dan amalannya, keluarga dan harta akan pulang manakala amalannya  akan tinggal bersamanya”.

Dalam hadith yang lain diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Na`im;

Ertinya; “Ada tujuh perkara yang Allah s.w.t sampaikan pahalanya bagi seorang hamba dalam kubur selepas kematiaannya; Siapa yang mengajarkan ilmu pengetahuan semasa hidupnya, mengalirkan air sungai, menggali perigi, menanam pokok buah-buahan, membina  masjid, mewakafkan Mushaf al-Quran atau meninggalkan anak yang akan memohon keampunannya selepas mati”.

Dalam satu hadith   disebut anak yang saleh atau anak yang muslim. Dalam hadith   yang di- riwayatkan oleh Muhammad bin Yazid al_Qazwani dalam kitab sunannya menyebut:

Ertinya: ”Sedekah yang dikeluarkan sebahagian dari hartanya ketika dia masih sihat”.

Telah berkata Basyar bin Ghalib; aku pernah Nampak Rabi`ah al-`Adawiyah dalam mimpiku, aku sentiasa   berdo`a kepadanya, lalu dia berkata kepadaku: “Wahai Basyar hadiahmu sampai kepada kami dalam bekas yang bercahaya, dialaskan dengan kain sutera, beginilah  Wahai Basyar setiap do`a kepada  rakan mereka yang telah mati akan diperkenankan do`a mereka apabila sesaorang itu berdo`a  dengan niatnya untuk disedekah kepada orang yang mati”.  Begitulah setiap do`a orang yang   beriman akan sampai kepada orang yang telah meninggal dunia, dikatakan kepada orang yang menerima hadiah itu, “Inilah hadiah sipolan untukmu”.

Beberapa orang ulamak telah berbicara sesama mereka, antaranya berkata; “Aku pernah lalu didepan tanah perkuburan yang luas lalu aku pun membaca surah al-Fatihah,   surah Ikhlas dan Ta`wwuz masing-masing aku baca sebanyak tiga kali, kemudian aku hadiahkan kepada  orang   islam yang telah meninggal dunia,  kemudian timbul keraguan dalam hatiku dan bertanya diriku sendiri apakah mereka mendapat pahala dari hadiah ku ini,  lalu  aku tertidur,   aku melihat dalam mimpiku cahaya turun kepermukaan bumi, lalu cahaya-cahaya itu masuk kedalam setiap kubur. Kemudian aku mendengar suara   berkata, “ Inilah pahala bacaanmu yang kamu hadiahkan kepada mereka”.

Bab: Mengenai Peristiwa Ketika Nyawa Dicabut Oleh Malaikat  I`zrail

Telah disebuat dalam sebuah hadith  yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah katanya; Sabda Nabi s

 

Ertinya; “Jangan kamu bercita-cita untuk mati kerana kematian itu sangat sakit”.

Ketika Umar bin al-Khattab ditikam, seorang lelaki telah berkata kepadanya; “Wahai Amirul Mukminin aku harap agar jasadmu tidak disentuh oleh api neraka”;  Kemudian Umar memandang lelaki tersebut seraya berkata, “Sesungguhnya orang yang engkau tipu telah tertipu, demi Allah andainya aku memiliki segala yang ada dibumi ini, aku akan mengorbankannya demi menghindari pencabutan nyawa yang menakutkan”. Sekian bersambung…

Bahan bacaan;

Abdul Wahab al-Sya`rani, Ringkasan Tazkirah al-Qurtubi, Terjemahan, Jasmin, hal  70.

Imam al-Qurtubi, al-Tazkirah, Dar al-Salam. Hal. 87.

Cara Berlaku Kematian dan Perbedaan Sesama Manusia

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pad 20 Nov 2011

Oleh

Ustaz Yaali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

Bab:  Cara Berlaku Kematian dan Perbedaan  Sesama  Manusia

Allah Ta`ala telah menyatakan dalam kitab al-Quran secara ringkas dan terperinci, Firman Allah:

32. (Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci (dari kufur syirik dan maksiat), sambil malaikat itu berkata kepada mereka: “Selamat sejahtera kepada kamu; masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan”. Al Nahl:32.

Dalam Surah al-Sajdah ayat 11 Firman Allah:

11. Katakanlah (Wahai Muhammad); “Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)”. Al-Sajdah: 11.

Dalam surah al-An`am ayat 61 firman Allah;

61. dan Dia lah Yang berkuasa atas sekalian hambaNya; dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal (malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan), sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil (nyawanya) oleh utusan-utusan Kami (malaikat); sedang mereka pula (malaikat itu) tidak cuai (dalam menjalankan tugasnya). Al-An`am:61.

Dalam surah al-Nahl ayat 28 Firman Allah:

28. (Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri (dengan kekufurannya).” lalu mereka tunduk menyerah (ketika melihat azab sambil berkata): “Kami tiada melakukan sesuatu kejahatan”. (malaikat menjawab): “Bahkan (kamu ada melakukannya); Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan”. Al-Nahl:28.

Ayat-ayat di atas dikatakan ayat mujmal (ringkas) bererti ianya secara ringkas, ayat-ayat ini akan  dijelaskan secara terperinci oleh Rasul Allah s.a.w.

Dan ada ayat-ayat lain yang dinyatakan oleh Allah Ta`ala secara khusus, antaranya Frman Allah:

50. dan (amatlah ngerinya) kalau engkau melihat (Wahai orang yang memandang), ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka (sambil berkata): “Rasalah kamu azab seksa neraka Yang membakar”. Al-Anfal:50.

Dan Firman Allah lagi dalam surat Muhammad ayat 27,;

27. (Kalaulah mereka terlepas sekarang dari bencana kejahatan mereka) maka bagaimanakah (Mereka dapat menolak azab seksa) apabila malaikat mengambil nyawa mereka sambil memukul muka dan punggung mereka.  -Muhammad:27.

Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana orang kafir ketika kematian mereka dalam peperangan badar.  mereka dipukul depan dan belakang,  demikian juga keadaannya orang-orang kafir pada hari ini ketika mereka diambil nyawa  dipukul depan dan belakang, mereka mati dengan penuh kehinaan.

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud;

Telah berkata Ibnu Abas; Ketika orang Islam berada dalam keadaan terdesak dihadapan orang Musyrikin dalam peperangan badar, iba-tiba mereka mendengar bunyi pukulan sesuatu dan juga mereka mendengar suara jeritan  kuda, lalu mereka diminta supaya cepat bergerak, ketika itu mereka ternampak orang musyrikin yang jatuh terlentang sedangkan hidung mereka dijerat dengan tali, muka pecah dengan sebab pukulan tersebut, banyak antara  mereka yang terjatuh, seorang ansar telah menceritakan kepada Rasul Allah s.a.w. berita tersebut lalu Baginda menjawab; “Memang benar katamu, itu bantuan Allah dari langit kedua, yang membunuh sebanyak tujuh puluh orang dan menawan sebanyak tujuh puluh orang”.

Pasal

Jika diperkatakan; bagaimakah dapat dipahami ayat-ayat dengan makna yang sama, dan bagaimana caranya malikil maut dapat mengambil roh-roh yang begitu banyak dalam waktu yang sama ditimur dan barat?.

Ketahuilah,  bahawa kadang-kadang kematian itu dinisbahkan kepada malikil maut, kerana dialah yang langsung mengerjakannya, kadang-kadang dinisbahkan kepada kawan-kawanya (pembantu malikil maut), dan kadang-kadang dinisbahkan kepada Allah s.w.t. seperti firman Allah  dalam surah al-Zumar ayat 42,

42. Allah (yang Menguasai segala-galanya), ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang yang tidak mati: Dalam masa tidurnya; kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain (ke badannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum Yang berfikir (untuk memahaminya). – Al-Zumar:42.

Dan Firman Allah lagi dalam surah al-Haj ayat 66;

66. dan Dia lah yang menghidupkan kamu, kemudian ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur.     -al-Haj:66.

Dan dalan ayat 2 Surah al-Mulk;

2. Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat); al-Mulk:2.

Al-Kalbi pernah berkata: Malikil Maut  yang mencabut  roh dari jasad, lalu memberikannya kepada malaikat rahmat apabila roh itu adalah dari kalangan orang yang beriman, atau kepada malaikat azab jika sekiranya roh itu dari kalangan orang kafir.

Dari  khabar yang lain; Semua catatan ajal yang telah dituliskan dimalam Nisfu Sya`ban berada disisi malaikil maut, itulah malam yang diperintahkan segala urusan Allah kepada para malaikat sama ada rezeki, ajal dan lain-ain. Ini adalah pandangan dari Ikrimah dan dan lain-lain.

Yang sebenarnya, Allah telah menentukan segala urusan ini dimalam Ramadzan iaitu dimalam lailatul Qadar, menurut pandangan Qatadah,  hasan Mujahid dan lain-lain berdasarkan firman Allah dalam surah  al-Dukhan ayat  1 hingga ayat 3.

1. Haa, Miim.

2. Demi Al-Quran Kitab Yang menerangkan kebenaran.

3. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana Sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab). Al-Dukhan:1-3.

Yang dimaksudkan lailatul Mubarakah iaitu malam Lailatul Qadar. Menurut pandangan Ibnu Abbas; sesungguhnya Allah menentukan segala urusan dimalam Nisfu Sya`ban kemudian menyerahkan kepada petugas-petugasnNya dimalam Lailatul Qadar. Sekian wallahu `Alam.

Bahan bacaan:

al-Qurtubi, al-Tazkirah, Dal-Assalam, cetakan kedua 2008, Kahirah, hal.65.

Ke Mana Perginya Roh Setelah Keluar Dari Badannya.

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 13 Mov 2011

Oleh

Ustaz Ya`ali Bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

Tajuk:  Ke Mana Perginya Roh Setelah Keluar Dari Badannya.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Na`im bahawa apabila malaikat mengambil roh sesaorang dia akan membawa hingga bertemu dengan Allah Azzawajalla. Jika roh itu termasuk daripada orang yang baik dan beriman ia mendapat kebahgiaan,  Allah akan berfirman kepada Malaikat. “Bawalah dia dan perlihatkan   tempatnya di dalam syurga”.  Malaikat akan membawanya ke dalam syurga. Aapabila jasadnya dimandi dan dikapankan akan diletak bersama dengan jasadnya,   ketika  jasadnya diusung  ia boleh mendengar suara  orang yang berbicara tentang dirinya sama ada baik atau buruk.

Apabila  disembahyang   dan dikuburkan, pada masa itu roh akan dikembalikan ke jasadnya untuk disoalkan oleh dua orang malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang mati, dan seterusnya akan memberitahu tempatnya selepas itu berdasarkan baik buruk amalannya.

 

Amru bin Dinar pernah berkata; “Setiap roh orang yang mati berada ditangan malaikat, ia boleh melihat jasadnya ketika dimandikan, dikapankan, bagaimana jasadnya diusung  dan dimasukkan ke dalam kubur. Dalam riwayat lain ditambah;  dan dikatakan kepadanya  Ketika berada diatas katilnya, “dengarlah percakapan orang-orang yang berbicara tentang dirimu sama ada baik atau buruk”.

Dalam satu riwayat lain dikatakan;  Seorang bermimpi bertemu dengan  Muhammad bin Nabatah setelah dia meningal dunia dan bertanya; “Apakah yang dilakukan oleh Allah keatas kamu”, ia menjawab ; “Allah menempatkan aku didepanNya dan bertanya kepadaku;  “Kamu adalah orang yang membenarkan kata-kata mu semasa hidup didunia,  sehingga orang memujimu”, lalu aku  berkata; “maha suci Engkau Ya Allah dan seterusnya aku    mengajar mereka    tentang sifat-sifat Mu Yang Mulia dan mengajar mereka tentang ilmu tauhid”.

 

Lalu Allah berkata kepadaku; “Katakanlah seperti yang kamu katakan semasa di dunia”,  aku pun berkata; “Dia,  Allah s.w.t. akan menghancurkan manusia  sebagaimanaDia menciptakannya, Dia  akan  menjadikan manusia tidak bercakap  sebagaiman Dia membuat manusia   bercakap, Dia menciptakan manusia sepertimana sebelum ini manusia tidak ada, Dia akan mengumpulkan manusia sebagaimana Dia memisahkannya”, lalu Allah s.w.t. berkata; “Kamu benar, pergilah! Aku telah mengampunimu”.

 

Begitu juga dengan kata Mansur bin Imar, seorang    bermimpi bertemu dengannya setelah meninggal dunia lalu dia pun bertanya; “Apakah yang Allah lakukan kepadamu?”, ia menjawab: “Allah s.w.t. telah menempatkan aku didepanNya, lalu berkata; “ Dengan apa yang kamu datang  kepadaKu wahai Mansur?”, aku pun menjawab: “Dengan tigapuluh enam hujjah (alasan). Jawab Allah; “Aku tidak terima walau pun satu hujjah”. Kemudian Allah bertanya lagi; “Dengan apa yang kamu datang bertemu dengan Aku wahai Mansur?”. Dengan tiga ratus enam puluh kali khatam al-Quran al-Karim”.  Allah berkata lagi;  “Aku tidak menerima satu pun dari khatammu itu”,  lalu Dia bertanya  lagi; “Dengan apa kamu datang  bertemuKu  wahai Mansur?”, aku menjawab, “   “Aku datang  kepadaMu dengan Mu Ya Allah”.  Maka Allah s.w.t. pun menjawab” Mahasuci Allah, sekarang baru kau  datang disisiKu,   pergilah,  Aku telah mengampunimu”.  Sekian wallah `alam.

 

Bahan bacaan, Abd Wahab al-Sya`rani, Ringkasan Tazkiran al-Qurtubi, Jasmin, cetakan pertama 2008,  Hal. 50

Bukti Penciptaan Roh Selepas Penciptaan Badannya

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 17 Jan 2011

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

Kuliah  Roh

Pasal : Bukti Penciptaan Roh Selepas Penciptaan Badannya

Buktinya ada beberapa  sebab:

Pertama: Penciptaan Adam bapa manusia seperti berikut; Allah perintahkan Malaikat Jibril mengambil segenggam tanah kemudian diadunkan sehingga menjadi tanah liat kemudian dibentuk rupa Adam, kemudian ditiupkan roh kedalam badannya, sebaik sahaja roh masuk kedalam badannya jadilah daging, darah dan hidup hingga boleh bertutur.

 

Menurut tafsir Abu Malik dan Abu Saleh daripada Ibnu Abas, Murah daripada Ibnu Mas’ud dan dari sahabat Nabi s.a.w.; Setelah selesai penciptaan Adam  oleh Allah menurut pilihanNya   lalu Allah Istiwa diatas Arasy, kemudian Allah mengangkat Iblis menjadi pemerintah langit dunia, Iblis berasal dari  kaum Malaikat yang berasal dari golongan Jin, dinamakan Jin kerana mereka bertugas menjaga penghuni syurga, kemudan terlintas dalam pandangannya, bahawa Allah tidak akan memberi tugas ini melainkan  aku adalah teristemiwa pada pandangan Allah berbanding  dengan malaikat, maka lahirlah perasaan takabbur dalam dirinya, hal ini terdedah ketika Allah  maklumkan kepada malaikat; maksud al-Quran :

 

Sesungguhnya Aku akan melantik seorang khalifah diatas muka bumi” al-Baqarah: 30.

 

Malaikat bertanya; Tuhan kami! Bagaimana keadaan khalifah itu dan apa yang akan  dilakukan diatas muka bumi?. Allah menjawab; Meraka akan beranak-pinak dan akan melakukan kerosakan diatas muka bumi, mereka akan berhasad dengki dan bunuh membunuh sesama mereka. Seterusnya Malaikat berkata menurut al-Quran firman Alllah;

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ

 

30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu dengan berkata): “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan mensucikanMu?”. Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. Al-Baqarah:30.

 

Inilah gambaran dari al-Quran tentang perihal iblis.

 

Setelah selesai gambaran diatas lalu Allah utuskan Jibril  untuk mengambil segenggam tanah di bumi, lalu bumi mengatakan; Aku berlindung dengan Allah  agar kamu tidak mengambil aku,  lalu Jibril tidak mengambilnya.   Kemudian kembali kepada Allah dengan katanya; Sesungguhnya bumi telah berlindung diri kepada Mu Ya Allah. Kemudian Allah perintahkan malaikat Mikaail untuk mengambil tanah, tanah juga memohon perlindungan dari Allah lalu Mikaail juga tidak mengambilnya.

 

Seterusnya Allah perintahkan malaikat al-Maut (‘Izraail) untuk berbuat demikian, bumi jua memohon perlindungan daripada Allah, tetapi malaikat Izraail pula memohon  perlindungan daripada  Allah supaya melaksanakan perinnah tersebut, akhirnya malaikat Izraail telah mengambil segengam tanah dari berbagi jenis  trmasuk tanah yang berwarna merah,  puteh dan hitam , diambil dari berbagai tempat lalu dicampurkan menjadi satu, dengan sebab itulah lahirlah anak adam dari brbagai warna kulit.lalu dibawa naik di sisi Allah sehingga menjadi tanah lazib (melekat antara satu sama lain). Kemudian Allah berfirman kepada malaikat:

 

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ

 

71. (Ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: ” Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia (Adam)  dari tanah;

72. ” kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) Ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya “. Saad: 71-72.

 

Allah  memberitahu  penciptaan Adam dengan TanganNya(kuasaNya), agar Iblis tidak merasa takbur lagi, kalau sekiranya iblis  takbur juga maka Allah akan menyatakan; Apakah kamu akan takabur juga sedangkan aku ciptakan manusia dengan TanganKu (KuasaMu) sendiri, meskipun begitu Aku tidak terasa takbur”. Adam berbentuk jasad selama empat puluh tahun, setiap kali malaikat melalui di sinya merasa takut terhadapnya. Anatara mereka yang paling takut ialah Iblis, setiap kali Iblis lalu di sisinya dia akan memukulnya, kemudian keluar suara seperti suara tembikar. Al-Quran menyatakan dalam surah al-Rahman ayat 14 bermaksud’

 

Daripad suara semacam tembikar”.

 

Seterusnya iblis bertanya kepada Allah; Untuk apa dijadikan tubuh ini?.  Lalu iblis masuk kedalamnya menerusi mulut dan keluar menerusi duburnya. Iblis berkata kepada malaikat; jangan kamu   takut kepada tubuh ini, Tuhan kamu tempat meminta perlindungan,  didalamnya kosong,   kalau aku  menguasai atasnya  pasti dia akan ku pecahkan atau rosakkan.

 

Apabila Allah memasukkan roh kedalam jasad Adam, lalu diperintahkan supaya malaikat sujud kepad Adam, sebaik sahaja roh masuk kedalam jasad menerusi kepalanya lalu dia bersin, kemudian malaikat suruh  Adam bekata al-hamdulillah, lalu dijawab oleh Allah: Yarhamuka rabbuk (Tuhan kamu merahmatimu).

 

Apabila roh sampai kemata lalu dia dapat melihat buah-buahan syurga,  bila  sampai keperutnya lalu rasa ingin memakan buah tersebut pada hal ketika itu roh belum lagi sampai kekakinya, dia segera ingin bangun untuk mendapat buah-buahnnya, ini adalah sesuai dengan firman Allah yang bermaksud;

 

Manusia itu dicipta dengan sifat tergesa-gesa:. Al-Anbiya’:37.

 

Telah berkata Yunus bin Abdul ‘Ala dari Ibnu Wahab dari Ibnu Zaid dengan katanya;

 

Apabila Allah menciptakan neraka, mereka terkejut lalu bertanya; Ya Allah untuk apakah engkau ciptakan neraka ini? Dan untuk siapakah? Jawab Allah; Aku sediakan untuk siapa yang derhaka kepada Ku  dari kalangan  makhluk Ku.

Pada masa itu  tiada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah melainkan malaikat. Ketika itu tidak ada makhluq di atas muka bumi ini, lepas itu barulah diciptakan Adam, menurut al-Quran firman Allah;

 

هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا

 

Maksudnya; “Sesunguhnya telah datang kepada manusia suatu masa, ketika itu   belum ada suatu apa pun yang dapat disebut”. Al-Insan: 1.

 

Umar bin al-Khattab  bertanya Rasul Allah s.a.w.;

 

Wahai Rasul Allah! Alangkah baiknya masa itu! Kemudian baginda menyatakan kata-kata malaikat, apakah akan datang suatu masa kami akan melakukan maksiat nanti? Sebab mereka tidak nampak makhluq lain pada ketika itu, Allah menjawab; tidak! Sesungguhnya Aku ingin mencipta dibumi ini makahluq dan akan dilantik disitu seorang khalifah. Demikian menurut mafhum hadith.

 

Berkata Ibnu Ishak; Allah telah menciptakan Adam, kemudian dibiarkan selama empat puluh tahun, kemudian meniupkan roh kepadanya sehingga berbentuk tembikar yang tidak disentuh oleh api, apabila rohnya sampai kekepalanya lalu dia besin dan mengucap Alhamdulillah.

 

Dari dalil al-Quran, al-hadith dan berita dari ulamak salaf menunjukkan bahawa Allah telah meniupkan kedalam tubuh Adam sesudah dicipta jasadnya. Dari tiupan itu barulah dia bernafas dan hidup, jika sekiranya roh diciptakan sebelum badan bersama-sam roh zuriatnya, tentu malaikat tidak ta’jub  denganya, juga tidak tidak ta’jub dengan pencpitaan neraka, sehingga berkata; Untuk apa engkau jadikan neraka ini? Sebab malaikat telah melihat sebelum ini roh anak-anak Adam   ada yang beriman dan ada yang kufur, ada yang baik dan ada yang jahat.

 

Bahan bacaan Kita al-Roh karangan Ibnu Qaiyim, hal. 410.

 

Adakah Roh dijadikkan oleh Allah lebih dahulu daripada jasad atau jasad lebih dahulu…. bahagian 2

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 9 Jan 2011

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

 

Kuliah al-Roh (sambungan)

Pasal: Pandangan Ulamak Salaf Dan Khalaf mengenai maksud ayat al-Quran; (Kemudian Kami perintahkan malaikat suapaya sujud…)

Dalam ayat ini tiada  dalil yang menyatakan bahawa Roh dijadikan lebih dahulu daripada jasad, hanya apa yang dimaksudkan ialah kejadian bentuk dan rupanya dalam gambaran alam yang amat kecil seperti atom, dan diminta ia bertutur. Lepas itu dikembalikan kealam asalnya, kalau ini dikatakan  berita yang sah. Namun begitu yang jelas  ialah ditakdirkan oleh Allah tentang celaka dan bahagianya.

Adapun dalil yang dipegang oleh Ibnu Hazmin berdasarkan firman Allah;

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

11. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud. Al-A’raf:11

Dalil ini amat jelas bahawa zahir ayat bahawa Allah telah memerintahkan supaya sujud kepada Adam  terdahulu daripada penciptan diri kita dan pembentukannya, kerana perintah sujud adalah terhadap badan dan roh, peristiwa ini berlaku selepas penciptaan Adam, Menurut Ibnu Abas; Ssungguhnya Kami ciptakan kamu (Adam), kemudian Kami gambarkan rupa zuriat kamu.

Demikian juga pandangan Ibnu Abas; Firman Allah yang bermaksud ;Kami telah ciptakan kamu iaitu Adam dan Kami gambarkan rupa kamu dimaksudkan  zuriatnya. Demikian juga pandangan Mujahid. Abu Ubaid menyokong pandangan Mujahid disebalik firman Allah yang bermaksud; Kemudian kami perintahkan kepada malaikat  supaya sujud kepada Adam, perintah ini berlaku sebelum zuriat Adam dibentuk dalam kandungan ibunya,

Kata Abu Ubaid;  Mujahid telah menerangkan tentang perintah Allah supaya Malaikat sujud kepada Adam selepas Allah menciptakan zuriatnya, perkara ini juga sudah dijelaskan didalam Hadith.

Didalam al-Quran ada ayat yang menjelaskan lebih lanjut lagi tentang penafsiran penciptaan Adam dan zuriatnya; firman Allah;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ

 

Maksudnya: “Wahai manusia! kalau kamu masih ragu tentang hari kebangkitan, maka ketahuilah bahawa Kamilah yang mencipta kamu dari tanah, kemudian dari seitik air mani”. Al-Haj: 5

 

Dalam ayat diatas Allah menyatakan tentang kejadian manusia dari tanah, walaupun bentuk ayat mengatakan Kami jadikan kamu, sebenarnya yang dimaksudkan dari tanah ialah Adam, kerana Adam asal kejadian mansuia, kemudian zuriat Adam dijadikan daripada benih iaitu air mani.

 

Bahan bacaan Kitab al-Roh karangan Ibnu Qaiyim hal. 407.