Ketinggian darjat para sahabat sebelum Pembebasan Makkah

QS 57:10

QS 57:10

QS 57:10  – “Dan mengapa kamu tidak membelanjakan harta benda kamu pada jalan Allah? – Padahal Allah jualah yang mewarisi langit dan bumi (serta segala isinya). Tidaklah sama di antara kamu, orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sebelum kemenangan (Nabi menguasai Makkah). Mereka itu lebih besar darjatnya daripada orang-orang yang membelanjakan hartanya serta turut berperang sesudah itu. Dan tiap-tiap satu puak dari keduanya, Allah janjikan (balasan) yang sebaik-baiknya. Dan (ingatlah), Allah Maha Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu kerjakan.”

Melalui ayat ini jelas al Quran memuliakan dan meletakkan darajat yang tinggi terhadap para sahabat yang membelanjakan hartanya serta berperang sebelum  peristiwa Fathu Makkah. Ayat ini juga menafikan persamaan martabat para sahabat yang berbelanja dan berjuang sebelum dan selepas penaklukan Makkah. Bagaimanapun kedua golongan ini mendapat balasan yang lebih baik ia itu syurga Allah, meskipun berbedza dari segi darjatnya. Kedua golongan itu ialah golongan sahabat yang awal dan yang terkemudian.

Kenyataan al Quran ini sangat berbedza dengan pandangan sejarah Syiah yg mengatakan hanya BEBERAPA orang sahabat sahaja yg tinggal, yang lain semuanya murtad atau kafir.

Peristiwa Fathu Makkah berlaku pada 20 Ramadan taun 8 Hijrah. Peristiwa ini diangap kemenangan yang penting bagi Islam dan kaum muslimin. Selepas peristiwa ini kejayaan dakwah Rasulullah saw  terus menerus berjaya,  sehingga disambung pula oleh para Khulafaur Rasyidin, keseluruh penjuru dunia.

Advertisements

Maulana Mohammad Asri Yusof: Anak Cucu Nabi S.A.W Yang Dilupa Dan dipinggirkan

PENDUSTAAN SYIAH TENTANG ANAK CUCU NABI S.A.W

Fail 1

Sejarah itu menggumpulkan riwayat-riwayat yang betul dan karut …..

Anak-anak Nabi saw:

1. Kasim  (anak dari Khadijah r.a – wafat sejak kecil)

2. Abdullah (anak dari Khadijah r.a – wafat sejak kecil)

3.  Tayib  atau Tahir (anak dari Khadijah r.a – wafat sejak kecil)

4. Ibrahim ( anak dari Mariah al Qibti r.a – wafat sejak kecil) ……..

Fail 2

Ibrahim meninggal umur 16 bulan.  Ada ulama kata Tayib atau Tahir itu adalah Abdullah.

Anak perempuan nabi s.a.w:

1. Zainab ( Isteri kepada Abul ‘As ) – lahir tahun 10 sebelum kenabian, anak gadis yang awal masuk Islam. berhijrah di jalan Allah. Keguguran kandungan apabila nak berhijrah dan terpaksa tangguh. Suaminya anak saudara Khadijah. Abul As masuk islam tahun 6H dan Ia digelar al Amin.Lepas islam baru hijrah ke Madinah menyusul Zainab. Zainab meningal pada tahun ke 8 H. Abul As sahid di perang Yamamah pada tahun 12 H zaman saidina Abu Bakar sebagai Khalifah.

2. Ruqaiyah ( Isteri Usman bin Afan )

3. Fatimah ( Isteri Ali bin Abi Thalib)

4. Ummi Kalsom ( Isteri Usman bin Afan)

Cucu nabi lelaki:

1. Ali bin Abul Ash – cucu lelaki pertama nabi s.a.w. Lahir pada 7 atau 8 tahun sebelum Hijrah. Hidup bersama nabi sebab ayahnya belum Islam.

2. Abdullah bin Usman

3. Hasan bin Ali

4. Hussain bin Ali

Cucu Perempuan;

1.  Ummamah binti  Abul As

2. Ummu Kalsom binti Ali

3. Zainab binti Ali  ……

Fail 3

Zainab, menikah dengan Abu Al-Ash bin Rabi’ bin Abdul Uzza bin Abdul Syams sepupu Zainab, karena ibunya adalah Hala binti Khuwailid (saudara dari Khadijah binti Khuwailid). Zainab mempunyai anak bernama Ali (yang Syiah kata  meninggal waktu kecil) dan Umamah yang digendong oleh Nabi saw waktu shalat dan setelah dewasa menikah dengan Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat.

Cerita Abul Ash suami Zainab …….. pujian Nabi s.a.w kepadanya.

Nabi s.a.w marah kepada Ali kerana Ali nak menikah dengan anak Abu Jahal ….

Fail 4

Kisah cucu pertama nabi Ali bin Abul As , anak dari Zainab. Lahir 7 atau 8 tahun sebelum Hijrah. Selepas susuan nabi sendiri menjaganya. Nabi sangat sayang cucu ini.  Masa pembukaan Mekah nabi gendong beliau diatas unta. Masa itu umur 14-15 tahun semasa pembukaan Mekah beliau membantu mebuang berhala di kaabah. Perang Yarmuk 15 Hijrah ia terlibat. Sahid di Yarmuk pada umur 22 tahun, cucu pertama sahid.

Iqbal berkata mengenai Ali bin Abul As …..

Fail 5

Syiah menukar kelebihan Ali bin Abul Ash kepada Ali bin Abi Thalib : menjadi Nabi s.a.w menjunjung Ali bin Abi Thalib, yang tak masuk akal, menantunnya Ali berumur  muda 26 atau 32 tahun  sedang nabi berumur lebih 60 tahun pada pembukaan Mekah pada tahun 8 H bulan Ramadan. Adakah lojik naik atas belakang – bahu Nabi ……

Cerita dogeng Syiah kelebihan Ali bin Abi Thalib ……..

Ukuran Kaabah …..

Hanya Hakim seorang yang membawa riwayat Ali bin Abi Thalib naik atas bahu Nabi tetapi  pada ketika Hijrah bukan masa pembukaan Makah – ini juga tidak munasabah…… Menurut kebanyakan ulamak Hakim adalah Syiah Rafidah…… Imam Zahabi kata ia seorang Syiah …..

Syidina Hussain terpedaya dengan Syiah Kufah ….. sehingga syahid di Karbala..

Fail 6

Ali bin Abi Thalib dilahir di dalam Kaabah? …..

Kisah Umamah cucu perempuan sulung Rasulullah… beliau lah yang naik atas belakang nabi semasa sembahyang, juga baginda dukung  semasa sembahyang…… Umamah tingal dengan nabi sejak  umur 6 tahun. Kelebihan Umamah kepada nabi ….. Fatimah berpesan kepada Ali sebelum Fatimah meninggal, jika nak kahwin, kahwin lah dengan anak saudaranya Umamah. Umamah berkahwin dengan Ali bin Abi Thalib dan hidup bersama selama 30 tahun sehingga Ali di bunuh, lebih lama dari hidup dengan Fatimah. Syiah kata Umamah mandul. Sebenarnya  Umamah ada anak dengan Ali bernama Mohammad al Ausad, kata ahli sejarah seperti Baladuri ,Ibnu Athir dan lain-lain, Imam Zahabi berkata anaknya lebih dari seorang …

Selepas Ali wafat Umamah berkahwin Mugirah bin Naufal dan ada anak bernama Yahya.

Abul al Ash adalah dari bani Umaiyah yang di musuhi dan didendami Syiah …. itu punca Syiah berdusta. Syiah berkata Nabi tidak mempunyai anak perempuan selain Fatimah. Zainab bukan anak Nabi kata Siyah.

Ruqaiyah – lahir 7 atau 8 tahun sebelum kenabian, ia jelita. …….. Syiah menuduh ia kahwin dengan anak Abu Jahal begitu juga Umi Kalsom. Sebenarnya dusta dan tak masuk akal menikah masa sangat kecil … tujuannya untuk memburukkan Usman bin Afan.

Fail 7

Ruqaiyah berkahwin dengan Usman. Berhijrah ke Habsyah sebanyak 2 kali dengan Usman, kemundian berhijrah pula  ke Madinah. Fatimah hanya sekali berhijrah. Anak mereka bernama Abdullah. Nabi beri pembantu rumah kepada Ruqaiyah. Ruqaiyah sakit pada perang Badar pada tahun 2 H – nabi tak benar Usman ke Badar untuk jaga anak Nabi. Usamah juga tak dibenar pergi perang Badar. Ruqaiyah meninggal, setelah selesai perang Badar Ruqaiyah telah di kuburkan.

Zuriat Abdullah ada hingga sekarang. Bergelar Abdullah al Akbar. Sejarah Syiah telah mematikannya  pada tahun ke 4 H. Sedangkan Usman pergi ke Hijrah   pada tahun ……

Al Masudi sejarawan Syiah membocor rahsia :  Anak usman ada 2  anak dengan Ruqaiyah Abdullah al Akbar dan Abdullah al Asrar.

Fail 8

Al Masudi sejarawan Syiah membocor rahsia :  Anak Usman ada 2  anak dengan Ruqaiyah Abdullah al Akbar dan Abdullah al Asrar. Al Asrar hidup hingga 76 tahun dan mati di patuk ayam.

Kesimpulan : Anak ruqaiyah tidak mati kecil.

Ibnu Taimiyah kata : mereka tidak mati kecil. Ali Zainal Abidin termasuk tabiin besar dan berguru dengan Abdullah bin Usman bin Afan.

Fatimah – anak perempuan Nabi s.a.w ke 3 bukan pertama. Tahun kelahiran : Tahun 1 kenabian, ke 5, …..

Fail 9

Hujah Umi Kalsom anak sulung , bukan Hasan anak sulung. Hussain lahir tahun 9H bukan bukan tahun ke 4H. Hujahnya …

Persoalannya siapakah yang mula-mula dilahirkan oleh Fatimah. Syiah Rafidhah dan ahli sejarah mendakwa Hasanlah yang sulung. Dengan huraian di atas, dakwaan ini dengan sendirinya tertolak.

Dalam hal ini Mulla Baqir al-Majlisi menulis: ” Mendengarkan perkara itu, Fatimah berada dalam keadaan sedih dan sugul. Beginilah keadaan sehingga ke malam. Apabila malam menjelang beliau meletakkan Hasan di bahu kanan dan Husain di bahu kiri sementara memimpin tangan Ummu Kulthum….. Dalam perjalanan pulang Rasulullah s.a.w. mengangkat Hasan dan Fatimah pula mengangkat Husain dan memegang tangan Ummu Kultum menuju ke masjid.” (Jila’ al-`Uyun, jil. 1 hal. 217,218)

Perhatikan adakah Hasan dan Husain yang berada di atas dukung lebih besar atau Ummu Kulthum yang dipimpin itu lebih besar? Peristiwa ini sendiri membuktikan bahawa Ummu Kulthum lebih tua daripada Hasan dan Husain. Ketika Sayyidina Ali berkahwin pada tahun 4H maka anak yang pertama dilahirkan itu adalah Ummu Kulthum. Nampaknya seolah-olah tidak mungkin Hasan dilahirkan sebelum tahun 5H. Ummu Kulthum ini kemudiannya diperisterikan oleh Sayyidina Umar yang melahirkan dua orang cahaya mata untuk beliau iaitu Zaid dan Ruqayyah.

Fail 10

Surah ahzab turun tahun 6H, hasaan belum lahir bagaimana boleh jadi hadis Nabi selimut Hasan dan Hussain …..

Mengapa Syiah berbohong Hasan anak sulung, bukan Umu Kalsom…..

Kisah Yazid dan Umi Kalsom ….

Zainab bin Ali  anak kedua ……

Umi Kalsom dan zainab menjadi saksi BUKAN  Yazid membunuh Hussain – ini adalah diceritakan oleh al Majlisi seorang Ulama Syiah sendiri.

Fail 11

Perkahwinan Umu Kalsom dengan Usman selepas Ruqaiyah meningal…

Fail 12

Kecintaan Ali kwh dan AB terhadap Abu Bakar ra, Umar ra dan Usman ra.

Kecintaan Ali kwh dan AB terhadap Abu Bakar ra, Umar  ra dan Usman ra.

Kita semua mengetahui bahawa sesuatu yang paling menonjol, paling penting, sekaligus paling jelas menyangkut buah cinta adalah keteladanan kepada siapa yang dicintai. “Sesungguhnya yang mencintai patuh kepada siapa yang dicintainya”.

Saya selalu melihat kepada hakikat yang pasti ini, saya menuntun diri saya dan setiap muslim untuk melakukannya, apapun mazhab atau ragam keterikatannya. Saya tidak menemui seorang muslim yang bersikap jujur kepada Allah kecuali dia meneladani Ahl al-Bait dalam tingkah-laku dan perasaannya.

Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya, seandainya ‘Ali karramahullahu wajhu mengambil satu sikap yang jelas berbeza pada hari Saqifah, atau mengambil sikap demikian pada  waktu penunjukkan ‘Umar sebagai khalifah oleh Abu Bakar, atau pada majlis syura yang atasnya ‘Utsman dibai‘ah, seandainya yang demikian itu terjadi, maka pastilah kita meninggalkan semua cara dan jalan, lalu kita mengikuti jalan yang ditempuh oleh ‘Ali.

Akan tetapi kami telah mengamati dan kami mendapati bahawa imam yang mulia itu (‘Ali) bersama-sama dalam fikiran dan tingkah-laku di atas kalimat yang menyatu-padukan umat, bersama-sama di atas jalan yang ditempuh oleh masyarakat umum. Oleh kerana itu mestilah cinta (yang sejati akan) menghantar kita kepada meneladani beliau dan menempuh jalan yang beliau telusuri.

Dalam analisa ini, saya tidak memiliki sikap yang lain daripada perkataan saya di atas. Cukuplah bagi saya menemui ‘Ali yang telah berada pada jalur itu dan saya mengikutinya.

Saya adalah seorang muslim. Tidak perlu saya melakukan analisa atau tertanya-tanya.

Saya tidak memiliki kepentingan untuk melemahkan Hadis al-Ghadir (yang bermaksud “Sesiapa yang aku adalah mawlanya, maka Ali adalah mawlanya”), tidak juga mentakwilkannya atau menjauh dari lafaznya. Saya tidak memerlukan semua itu kerana saya telah menjadikan ‘Ali panutan saya dalam memahami hadis tersebut, bahkan dalam menafsirkan semua persoalan.

Bukti dari apa yang saya katakan ini, bukti keteladanan yang saya rasakan kewajipannya itu, adalah saya merasakan iman saya berkurang – bahkan terumbang-ambing lagi bergoncang – bila keteladanan kepada Ahl al-Bait Rasulullah tidak dipenuhi.

Majoriti kaum muslimin berpendapat bahawa Hadis al-Ghadir dan apa yang difahami dan dikesan olehnya hanya berkaitan dengan peribadi ‘Ali, tidak selain beliau. Kaum muslimin dipersilakan untuk bersepakat memilih siapa yang mereka kehendaki (untuk menjadi khalifah).

Adapun saudara-saudara kami dari Syi‘ah, mereka memahami Hadis al-Ghadir sebagai menunjuk kepada jawatan imam bagi ‘Ali dan berlanjutan – masih menurut hadis itu – kepada keluarga beliau sehingga ghaibnya imam ke-12.

Masa kini, betapapun pentingnya perbezaan pendapat itu, namun persoalannya telah berlalu, telah tertutup. Ia telah menjadi sebahagian dari sejarah masa lampau. Masa kini, di mana kita berada dalam zaman ghaibnya imam ke-12 yang dinanti-nantikan oleh saudara-saudara kita dari kalangan Syi‘ah, saya menyatakan dengan sesungguhnya, saya menyatakan atas nama diri saya sendiri dan nama setiap muslim, bahawa:

Jika tiba masanya kehadiran imam yang ghaib itu, ketika beliau benar-benar datang – tidak ada keraguan menyangkut kehadirannya, tidak ada kabut atau kerancuan menyangkut keperibadiannya – jika tiba masa itu, maka saudara-saudara semua akan mendapati kaum muslimin menganut satu mazhab sahaja. Mereka semua akan mempersembahkan kesetiaan kepada imam itu dan berbai‘ah kepadanya.

Hal ini jika kita memandang ke masa depan. Jika kita memandang ke masa lampau, ke belakang, maka saya memandang kepada ‘Ali di mana setiap orang dari ketiga-tiga khalifah sebelumnya menjadikan beliau sebagai penasihat, bahkan sebagai amir yang tidak bermahkota.

Saya menemui Abu Bakar radhiallahu ‘anh yang bermaksud untuk berangkat memerangi  kaum yang murtad. Lalu ‘Ali datang kepada beliau sambil memegang tali pacuan kudanya, dan berkata:

“Aku sampaikan kepadamu wahai khalifah Rasulullah apa yang disampaikan pada hari peperangan Uhud – Jangan hunus pedang kamu (pergi berperang) dan bahagiakanlah kami dengan (kehadiranmu bersama-sama kami) kerana Demi Allah, seandainya kaum muslimin mendapat cubaan melalui dirimu (yakni gugurnya Abu Bakar di medan perang), maka kaum muslimin tidak akan tegak lagi sesudah pemergianmu itu.”

Mendengar nasihat ‘Ali itu, Abu Bakar membatalkan niatnya untuk berangkat dan melantik orang lain bagi memimpin pasukan (memerangi kaum murtad).

Saya memandang ‘Ali dan saya memandang Abu Bakar, ketika beliau meminta pandangan ‘Ali berkenaan ekspedisi ketenteraan ke Rom, lalu ‘Ali menjawab:

“Saya merasakan anda (wahai Abu Bakar) adalah seorang yang diberkati, ditinggikan dan dimenangkan urusannya insya-Allah.”

Maka Abu Bakar merasa tenang, lalu mengikuti saranan ‘Ali dengan mempersiapkan pasukan ekspedisi itu.

Lihatlah juga pada masa pemerintahan ‘Umar radhiallahu ‘anh. Bagaimana beliau meminta nasihat ‘Ali berkenaan dirinya memimpin pasukan ke Parsi.

‘Ali menasihatkan agar ‘Umar jangan meninggalkan pusat pemerintahan (Kota Madinah), bimbang jangan sampai musuh dalam negeri membuat kekacauan.

Saya juga menemui nasihat-nasihat ‘Ali kepada ‘Utsman radhiallahu ‘anh, ketika para pemberontak mengepung beliau, nasihat yang mustahil lahir kecuali dari hati yang ikhlas dan cinta. Saya juga menemui beliau menyuruh kedua-dua buah matanya – Hasan dan Husain radhiallahu ‘anhuma – untuk menjaga ‘Utsman dari ancaman apapun yang mungkin menimpanya.

Ketika saya menemui semua sikap di atas pada ‘Ali, maka bagaimana saya hendak menyatakan cinta saya kepada beliau? Saya tidak dapat menyatakan cinta itu kecuali dengan mengikuti langkah-langkah beliau, kecuali dengan berjalan pada jalan yang beliau telusuri.

Demi Allah! Sekali lagi saya ucapkan, seandainya ‘Ali karramallahu wajhu mengambil satu sikap yang jelas dan mandiri pada satu masa dari masa-masa kehidupannya, maka pastilah kita meninggalkan semua sikap dan bergabung sikap beliau itu.

– Demikian Petikan Ucapan Syaikh Sa’id Ramadhan al-Buthi Ghazali rahimahullah  dari Ucapan beliau dalam majlis Mahjaran al-Imam ‘Ali di London pada Ogos 1991

Dalam  ucapan tersebut kita dapati  Ali kwh tidak mengambil sikap yang sepertimana yang diambil oleh Syi‘ah . Inti ucapan ini ialah kecintaan Ali kwh dan AB terhadap Abu Bakar ra, Umar  ra, dan Usman ra.