Adakah Roh dijadikkan oleh Allah lebih dahulu daripada jasad atau jasad lebih dahulu.

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 2 hb Jan 2011

Oleh

Imam Masjid al-Syakirin Oran

 

Kuliah al-Roh (sambungan)

 

Pasal 18

Adakah Roh dijadikkan oleh Allah lebih dahulu daripada jasad atau jasad lebih dahulu.

Dalam masalah ini ada dua pandangan sebagaimana dimaklumkan kepada kita oleh Sheikh al-Islam dan lain-lain, antara mereka yang mengatakan bahawa roh dijadikan lebih dahulu daripada badan ialah Muhammad bin Nasru al-Marwazi, abu Muhammad bin Hazmin dan kata ibnu Hazmi pandangan ini adalah secara ijmak, kami akan terangkan dalil dari kedua-dua belah pihak.   Pandangan pertama adalah yang benar.

 

Mereka yang mengatakan bahawa roh diciptakan oleh Allah lebih dahulu daripada badan berdasarkan fiman Allah Ta’ala:

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا إِلا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

11. Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: “Sujudlah kamu kepada Adam”, lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk Dalam golongan Yang sujud.

Al-“Araf:11

Mereka berkata; dalam ayat tersebut telah dinyatakan tertib dan tempohnya antara keduanya, dalam   tersebut juga menjelaskan kepada kita bahawa roh dijadikan lebih dahulu daripada jasad berdasarkan kepada ayat dimana Allah memerintahkan Malaikat sujud kepada Adam, dengan  ini sudah termaklum kepada kita bahawa roh diciptakan lebih dahulu daripad badan.

Hujah mereka lagi firman Allah:

 

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

172. Dan (ingatlah Wahai Muhammad) ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam (turun-temurun) dari (tulang) belakang mereka, dan ia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri, (sambil ia bertanya Dengan firmanNya): “Bukankah Aku Tuhan kamu?” mereka semua menjawab: “Benar (Engkaulah Tuhan kami), Kami menjadi saksi”. Yang demikian supaya kamu tidak berkata pada hari kiamat kelak: “Sesungguhnya Kami adalah lalai (tidak diberi peringatan) tentang (hakikat tauhid) ini.Al-‘Aarf:172

 

Mereka juga berkata bahawa penyaksian yang diambil  oleh Allah adalah kepada roh dimana pada ketika itu jasad belum dijadikan lagi,

Mereka juga menyatakan bahawa suatu ketika Umar bin al-Khattab telah ditanya mengenai ayat yang bermaksud; (Dan ketika  Tuhan Mu menjadikan keturunan anak-anak Adam dari punggungnya) al-‘Aarf: 172. lalu Umar menjawab; saya pernah mendengar bahawa Rasul Allah s.a.w. telah ditanya lalu baginda menjawab; “Allah telah menciptakan Adam, kemudian disapukan punggungnya dengan kanannya, maka keluarlah zuriatnya. Maka Allah berfirman; bermaksud; “Aku ciptakan mereka untuk neraka dan meraka akan beramal dengan amalan ahli neraka, dan Aku ciptakan mereka untuk syurga  dan beramal  dengan amalan ahli shurga”.

Lalu  ditanya oleh seorang lelaki; wahai Rasul Allah apa guna amalan itu? Jawab Rasul Allah s.a.w. “Sesungguhnya jika Allah menjadikan seorang itu sebagai ahli syurga, maka Dia akan mendorongnya beramal dengan amalan ahli syurga lalu dimasukkan kedalam syurga, dan jika Dia menciptakan seorang itu untuk neraka,  akan mendorongnya beramal dengan amalan ahli neraka sehingga mati dengan amalan ahli neraka maka dia akan dimasukkan kedalam neraka.

 

Al-Hakim telah meriwayatkan dari Hisham dari Zaid dari Abu Saleh dari Abu Hurairah, “Apabila Allah menciptakan Adam lalu menyapukan atas punggungnya maka keluarlah setiap jiwa yang diciptakan hingga hari kiamat seperti debu kemudian dijadikan kedua belah matanya pancaran  seperti cahaya kemudian ditunjukkan kepada Adam lalu bertanya; siapa mereka itu wahai Tuhan Ku?, jawab Allah itulah keturunanmu.

 

Kemudian Adam melihat seorang lelaki antara mereka yang ada pancaran cahaya dari kedua belah matanya, lalu bertanya; Wahai Tuhanku sipakah dia?; lalu dijawab itulah anak engkau bernama Daud   yang akan lahir di penghujung umat, Adam bertanya lagi; berapa umurnya, jawab Allah; enam puluh tahun. Adam memohon agar Allah tambahkan umurnya melebihi   empat puluh tahun dari umurnya, jawab Allah kalaulah ditetapkan begitu tidak boleh ditambahkan lagi.

 

Apabila sampai umur yang ditetapkan kepada Adam lalu datanglah malikilmaut kepadanya lalu Adam  bertanya kepadanya; adakah  masih baki umurku selama empat puluh tahun lagi? Jawab Malikilmaut; Bukankah engkau telah berikan kepada anakmu Daud?. Sambung Nabi Kita yang menceritakan cerita ini. Adam mengingkarinya, lalu keturunannya juga mengingkari. Adam melupainya lalu  umatnya juga pelupa, Adam juga melakukan kesalahan dan juga umatnya sering melakukan kesalahan.

 

Seterusnya Ibnu Abas telah meriwayatkan bahawa setelah turun ayat mengenai dengan hutang, kata Rasul Allah s.a.w.; “Sesungguhnya orang yang mula melupainya ialah Adam”. Muhammad bin Saad menambah; Kemudian Allah telah menyempurnakan umur Adam seribu tahun dan Daud seratus tahun.

 

Dalam kitab Saheh al-Hakim dari Ubai bin Ka’ab menyatakan firman Allah; bermaksud “ Dan ketika Allah menjadikan keturunan anak-anak Adam dari punggungnya….”. al-“’Araf: 172.

 

Katanya;  Allah telah mengumpulkan semua keturunan Adam yang akan keluar hingga hari kiamat  dan dijadikan dalam bentuk roh kemudian dirupakannya  hingga boleh berkata-kata lalu  ditanyakan kepada mereka;

 

وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

 

Maksudnya; dan diambil kesaksian dari mereka, katanya bukankan aku ini Tuhan kamu? Mereka menjawab, ya Tuhan kami menjadi saksi. Nanti dihari kiamat Engkau tidak dapat mengatakan, bahawa Kami telah lalai dari semua ini! * Atau agar kamu tidak mengatakan: “Sesungguhnya nenek kami telah mempersekutukan Tuhan sejak dahulu, sedangkan kami adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka. Maka apakah Engkau akan membinasakan kami kerana perbuatan orang-orang yang telah sesat. “ al-A’raf: 172, 173.

 

 

Bahan bacaaan Kitab al-Roh karangan Ibnu Qaiyim, Hal. 379.