Kuliah Magrib Ustaz Harun Yusof : Menunaikan Amanah

 Amanah adalah satu sifat mulia yang menghiasi diri Rasullah s.a.w . Oleh itu wajib atas orang Mukmin menghiasi diri mereka dengan sifat tersebut dan mengamalkan di dalam perkerjaan yang dilakukan seharian seperti hadis rasullah : Tidak sempurna iman bagi siapa yang tiada amanah.

Allah berfirman : 

 “Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada engkau semua supaya engkau semua menunaikan – memberikan – amanat kepada ahlinya pemiliknya.”  (an-Nisa’: 58) 

 gunung

  Allah Ta’ala berfirman: 

 “Sesungguhnya Kami  telah memberikan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa takut terhadap itu, sedang manusia suka memikulnya, sesungguhnya manusia itu amat menganiaya serta bodoh sekalian.”  (al-Ahzab: 72) 

Amanat, artinya segala sesuatu yang diamanatkan atau diperintahkan untuk melaksanakannya, baik berupa perintah larangan, urusan keagamaan atau keduniaan. 

Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 

Tanda orang munafik itu tiga macam yaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji menyalahi – tidak menepati – dan jikalau diamanati – dipercaya untuk memegang sesuatu amanat – lalu berkhianat.” (Muttafaq ‘alaih)

Dalam riwayat lain disebutkan-dengan tambahan:

“Sekalipun ia berpuasa, bersembahyang dan menyangka bahwa ia seorang muslim.”

Advertisements