LAPORAN PROGRAM SUMBANGAN KEPADA ANAK YATIM 2009

Masjid As Syakirin , 8 Januari 2010

Tuan Imam, Merangkap Pengerusi Jawatan Kuasa Kariah Masjid as Syakirin mengumumkan kedudukan kewangan dan jumlah sumbangan kepada Anak-anak Yatim di Karian Masjid As Syakirin  bagi tahun 2009 dan mengucapkan terima kasih kepada semua penyumbang.

Berikut adalah data berkaitan bagi tempoh Januari – Disember 2009 :

DATA ANAK YATIM

ORANG

BERSEKOLAH MENENGAH

13

BERSEKOLAH RENDAH

8

BELUM BERSEKOLAH

1

JUMLAH

22

BIL ANAK YATIM MENGIKUT KAMPUNG

ORANG

KG ORAN

2

SUNGAI MATI

3

SIMPANG GETI

1

HUTAN TEMIN

5

KERSIK

5

HUTAN PALAS

3

CANGKAT LADA

3

JUMLAH

22

AGIHAN SUMBANGAN

RM

SUMBANGAN BULANAN

6030.00

SUMBANGAN HARIRAYA PUASA

5412.00

RM 246.00/ORANG

PEMBERIAN PERSEDIAN PERSEKOLAHAN

5510.00

RM 260.00/ORANG

JUMLAH

16952.00

BAKI DIBAWA 2010

421.00

LAPURAN KEWANGAN PROGRAM SUMBANGAN ANAK YATIM 2009

SUMBANGAN ANAK KARIAH

RM

CATITAN

JUMLAH

17373.00

PURATA

1447.75

TERTINGGI

5264.00

SEPTEMBER

TERENDAH

418.00

DECEMBER

DATA ANAK YATIM

ORANG

BERSEKOLAH MENENGAH

13

BERSEKOLAH RENDAH

8

BELUM BERSEKOLAH

1

JUMLAH

22

BIL ANAK YATIM MENGIKUT KAMPUNG

ORANG

KG ORAN

2

SUNGAI MATI

3

SIMPANG GETI

1

HUTAN TEMIN

5

KERSIK

5

HUTAN PALAS

3

CANGKAT LADA

3

JUMLAH

22

AGIHAN

RM

SUMBANGAN BULANAN

6030.00

SUMBANGAN HARIRAYA PUASA

5412.00

RM 246.00/ORANG

PEMBERIAN PERSEDIAN PERSEKOLAHAN

5510.00

RM 260.00/ORANG

JUMLAH

16952.00

BAKI DIBAWA 2010

421.00

Advertisements