Siapa Yang Masuk Syurga Tanpa Hisab?

Berikut ini sedikit catitan ringkas  kuliah Subuh pagi tadi oleh Ustaz Ya Ali Dahaman Imam Masjid As Syakirin. Ustaz mengupas 2 hadis yang dipetik dari Muktasar Tazkirah al Qurtubi mmengenai orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab.

Hadis  pertama adalah hadis riwayat Imam Muslim, kitab Imam hadis no 128:

Rasullulah bersabda, “ Ada tujuh puluh ribu dari umatku yang akan masuk syurga tanpa hisab”. Lalu orang-orang  pun bertanya:

Siapakah mereka wahai Rasullullah?

Rasulullah s.a. w pun menjawab:  “ Mereka adalah orang yang tidak mencuri dengar, tidak meramalkan nasib buruk, tidak mempunyai dendam dan bertawakal kepada Tuhan mereka”

Ustaz menghuraikan tidak mencuri dengar maksudnya tidak belajar mengenai ugama lain. Tidak meramalkan nasib buruk maksudnya menilik nasib. Tidak mempunyai dendam maksudnya melupakan dan memaafkan kesalahan orang lain. Bertawakal pula bermaksud berusaha dahulu kemudian diikuti doa dan menyerah sepenuhnya kepada Allah s.w.t.

Hadis yang kedua di riwayat oleh Tirmizi  kitab Sifat Hari Kiamat  no hadis 1437 dan Ibnu Majah no hadis 4286 :

“Aku pernah mendengar Rasulullah s.aa.w bersabda: Tuhanku telah menjanjikan kepada ku bahawa akan masuk syurga tujuh puluh ribu orang dari umatku tanpa hisab dan setiap setiap seribu orang dari mereka akan menyebakan tujuh puluh ribu lainnya tidak di azab dan mendapat tiga kurnia Allah ‘Azza wa Jalla.”

[Setelah mendengar hadis tersebut saya membuat pengiraan berikut:

=(70,000 bahagi 10,000) X 70,000 = 7 X 70,000 = 490,000 orang  akan masuk syurga taanpa hisab]

Menghurai dua hadis di atas Ustaz Ya Ali membawa kata-kata Ibnu Mas’ud bahawa sesiapa yang mengali perigi di padang pasir kerana imam dan mengharapkan balasan dari Allah s.w.t. maka ia akan masuk syurga tanpa hisab.

Contoh kedua ialah kata-kata Ali bin al Hussain r.a [ Saya memahaminya sebagai cicit kepada Nabi s.a.w ia itu Imam ke 4 bagi orang Syiah] , ia bercerita:

Pada hari kiamat akan di serukan : “Yang manakah di antara kamu ahl fadhl ( orang yang mempunyai keutamaan), bangkitlah.”

Maka bangkitlah  tetapi hanya sedikit sahaja, lalu di seru “ Pergilah ke syurga” Mereka pun pergi sehingga bertemu pula dengan  Malaikat. Malaikat bertanya,” kamu hendak kemana?”. Lalu mereka menjawab,”Kami hendak ke syurga.”  Malaikat bertanya lagi ,” Sebelum kamu di hisab?”  Mereka pun menjawab, “Benar” . Malaikat bertanya lagi, “ Siapakah kamu ini?”

Mereka menjawab, “ Kami adalah orang-orang yang apabila dating orang bodoh kepada kami, kami berlemah lembut kepadanya. Apabila ada orang yang menyakiti kami, kami bersabar, apabila ada orang menzalimi kami, kami memaafkanya.”

Lalu Malaikat berkata,” Pergilah ke Syurga, itulah balasan paling layak bagi orang-orang yang berbuat soleh.”

Untuk kali kedua Allah menyeru lagi : “ Siapakah diantara kamu termasuk orang-orang yang penyabar?” Maka mereka pun diperintahkan  untuk memasuki syurga. Seperti golongan pertama, mereka ini juga bertemu dengan Malaikat.

Malaikat bertanya, “ Siapakah kamu ini?”

Mereka menjawab, “ Kami adalah  orang-orang  yang bersabar untuk tetap taat kepada Allah s.w.t  dan sabar untuk tetap tidak melakukan maksiat kepada Allah s.w.t.”  Lalu Malaikat berkata, “ Masuklah ke dalam syurga, itulah senikmat-nikmat  balasan bagi orang yang soleh.”

Untuk kali ke tiga Allah menyeru: “ Hendaklah bangkit orang-orang yang berziarah kerana Allah s.w.t.  dengan menghadiri pengajian kerana Allah dan  (menyembelih)berkorban kerana Allah.” Mereka pun diperintah masuk ke syurga. Seperti golongan terdahulu mereka bertemu dan bersoal jawab dengan Malaikat, lalu Malaikat juga berkata,” “ Masuklah ke dalam syurga, itulah senikmat-nikmat  balasan bagi orang yang soleh.”

Advertisements

Lafazkan Ketika Meletak Mayat Di dalam Kubur

Kuliah Subuh, Masjid al-Syakirin, Oran,  Mata Ayer, Perlis, Pada 22 Jan 2012

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

 

Bab: Ucapan   diLafazkan  Ketika Meletak Mayat Didalam Kubur

Ibnu Majah dan Termizi meriwayatkan   hadith dengan sanad yang hasan;

“قال رسول الله صلى الله عتيه وسلم : اللحد لنا والشق لأعدائنا”.

Ertinya;Sabda Baginda s.a.w. Liang lahad untuk kita dan syaq (lubang kubur yang dikedua tepinya dibangunkan sesutu, mayat diletakkan ditengah-tengahnya dan diatasnya dibina atap) untuk musuh-musuh kita”.

 

Sufian bin al-Thauri pernah berkata; “Apabila mayat ditanya; Siapakah Tuhanmu? Lalu syaitan akan muncul dalam bentu yang asal sambil berkata kepada  dirinya; “Sesungguhnya akulah Tuhanmu”. Sebab itulah ulamak telah berkata ketika sesaorang yang akan mengukur dan menandakan tempat untuk digalikan kubur   sesaorang hendaklah berdoa sebagaimana Nabi s.a.w. berdoa;

“اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ، وثبت عند المسألة منطقها وافتح أبواب لروحه”.

Ertinya;Ya Allah, jauhkanlah ia dari syaitan  dan dari azab kubur, tetapkanlah lidahnya ketika ditanya dan bukakanlah pintu untuk rohnya”.

Difahamkan bahawa jika sekiranya tidak ada syaitan disana masakan Rasul Allah s.a.w. berdoa terhadap mayat agar dijauhkan syaitan darinya, oleh itu sama-samalah kita memohon agar Allah menjauhkan kita dan semua mukminin dari godaan syaitan.

 

Bab: Berhenti Seketika Di Kubur Selepas Pengkebumiaannya dan Berdoa Tasbit Untuk Mayat.

Muslim dan selainnya telah meriwayatkan hadith, bahawa Amru bin Ash r.a. ketika menjelang kematiaannya telah berkata; “Apabila kamu mengkebumikan aku, tebarkan debu diatas jasadku, kemudian berkumpullah diatas kuburku selama sembelihan unta(selama persediaan makan masih cukup yakni satu unta yang disembelih) dan bahagi-bahagikan dagingnya, sampai aku memperdengarkan kepada kamu dan kamu melihat bagaimana aku menjawab utusan Tuhanku”.

Dalam riwayat yang lain dengan sanad yang berlainan; “Taburkanlah debu diatas jasadku disebelah kanan yang lebih berhak dari sisiku sebelah kiri”. (bersambung)

 

Bahan Bacaan;

Abdul Wahab al-Sya`rani, Ringkasan Tazkira al-Qurtubi, Jasmin, t 2008M, hal.86.

Himpitan Kubur

Kuliah Subuh, Masjid al-Syakirin, Oran Mata Ayer, Perlis pada 15 jan 2012

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

                     Bab: Memilih Kubur Bersama Orang Soleh

Diceritakan seorang wanita dikebumikan  bersebelahan orang yang fasiq, sedangkan wanita itu seorang yang solehah. Satu hari keluarganya  bertemu dengannya dalam mimpi lalu  berkata kepada mereka: “Apakah kamu tidak mendapat tempat untuk mengkebumikan aku selain dari tempat ini (iaitu tempat pembakaran kapur)?, lalu keluarganya menyiasat dan bertanya tentang jirannya didalam kubur, katanya; “Mungkin maksud tempat pembakaran kapur tersebut ialah kubur orang yang fasiq, “Mereka pun mengeluarkan jenazah perempuan itu dari kuburnya dan memindahkan ketempat lain  jauh dari kubur orang yang fasiq itu. Tidak ada ulamak yang melarang mereka berbuat demikian.   Dalam cerita yang lain, seorang Arab telah meninggal dunia, kemudian anaknya bermimpi bertemu dengan ayahnya dan bertanya; “Apakah yang dilakukan oleh Allah Ta`ala kepada ayah?” Jawab ayahnya;  “Baik, kecuali setelah kamu mengkebumikan aku berjiran dengan orang yang fasiq, aku sering mendengar teriakannya ketika diazab oleh Allah Ta`ala”.

Bab: Himpitan Kubur Walaupun Terhadap Orang  Saleh

Hadith riwayat al-Nasaai;

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سعد بن معاذ : لقد تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده سبعون الفا من الملأئكة ولقد ضمه ضمة ثم فرج عنه .

Ertinya: Bahawa Nabi s.a.w. bersabda tentang Sa`ad bin Mu`az: “Arasy bergerak kerananya, pintu langit terbuka untuknya, disaksikan tujuh puluh malaikat, meskipun begitu ia telah dihimpit oleh tanah kemudian dikeluarkan kembali”.  Dalam riwayat yang lain dari Aisyah r.a bahawasanya beliau berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ”.

Ertinya:Telah bersabda Rasul Allah s,a,w, : Kubur itu mempunyai himpitan, maka kalau ada orang yang selamat darinya maka Sa`ad pun akan selamat darinya”.Menururt pendapat ulamak bahawa seorang mayat tidak akan diazab kerana tangisan dan ratapan keluarganya kecuali ia telah mewasiatkanya atau redha terhadapnya. Sebahagian ulamak yang lain pula berkata; Bahawa mayat akan diazab kerana  ratapan dan tangisan keluarganya meskipun mereka tidak diberi wasiat agar tidak menangis dan meratap. Pendapat ini berdasarkan kepada hasith;

“ان الميت ليعذب ببكاء الحي عليه ، اذا قالت النائحة: واعضداه ، وانا صراه ،وأكايسة حبذا الميت وقيل له : أنت عضدها؟ أنت ناصرها؟ أنت كايسها” .

Ertinya; Sesungguhnya seorang mayat akan diazab kerana tangisan orang yang hidup atasnya, ketika orang yang terisak meratap berkata: Siapa yang akan menolongku? Siapa yang akan membantuku? Siapa yang akan melindungiku?. Maka akan dikatakan kepada simayat: Kamulah penolongnya, kamulah pembantunya dan kamulah pelindungnya”.  Imran bin Hisham berkata:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الميت ليعذب ببكاء الحى عليه

Ertinya; Telah bersabda Rasul Allah s.a.w.Seorang mayat akan diazab kerana tangisan orang yang hidup atasnya”.   Ada orang yang berkata: “Ada orang yang mati di Khurasan, lalu ditangisi disini, bagaimana ia boleh diazab? Lalu Imram berkata kepadanya: “Rasul Allah s.a.w. berkata benar dan engkau berdusta”.

Bahan Bacaan; Abdul Wahab al-Sya`rani, Mukhtasar Tazkirah al-Qurtubi, terjemahan, Jasmin, t. 2008M, hal. 85

Cara Berlaku Kematian dan Perbedaan Sesama Manusia

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pad 20 Nov 2011

Oleh

Ustaz Yaali bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

Bab:  Cara Berlaku Kematian dan Perbedaan  Sesama  Manusia

Allah Ta`ala telah menyatakan dalam kitab al-Quran secara ringkas dan terperinci, Firman Allah:

32. (Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci (dari kufur syirik dan maksiat), sambil malaikat itu berkata kepada mereka: “Selamat sejahtera kepada kamu; masuklah ke dalam syurga disebabkan amal baik yang telah kamu kerjakan”. Al Nahl:32.

Dalam Surah al-Sajdah ayat 11 Firman Allah:

11. Katakanlah (Wahai Muhammad); “Nyawa kamu akan diambil oleh Malikil maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu (untuk menerima balasan)”. Al-Sajdah: 11.

Dalam surah al-An`am ayat 61 firman Allah;

61. dan Dia lah Yang berkuasa atas sekalian hambaNya; dan ia mengutuskan kepada kamu pengawal-pengawal (malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan), sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil (nyawanya) oleh utusan-utusan Kami (malaikat); sedang mereka pula (malaikat itu) tidak cuai (dalam menjalankan tugasnya). Al-An`am:61.

Dalam surah al-Nahl ayat 28 Firman Allah:

28. (Iaitu) mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka menganiaya diri sendiri (dengan kekufurannya).” lalu mereka tunduk menyerah (ketika melihat azab sambil berkata): “Kami tiada melakukan sesuatu kejahatan”. (malaikat menjawab): “Bahkan (kamu ada melakukannya); Sesungguhnya Allah maha mengetahui akan apa yang kamu telah kerjakan”. Al-Nahl:28.

Ayat-ayat di atas dikatakan ayat mujmal (ringkas) bererti ianya secara ringkas, ayat-ayat ini akan  dijelaskan secara terperinci oleh Rasul Allah s.a.w.

Dan ada ayat-ayat lain yang dinyatakan oleh Allah Ta`ala secara khusus, antaranya Frman Allah:

50. dan (amatlah ngerinya) kalau engkau melihat (Wahai orang yang memandang), ketika malaikat mengambil nyawa orang-orang kafir dengan memukul muka dan belakang mereka (sambil berkata): “Rasalah kamu azab seksa neraka Yang membakar”. Al-Anfal:50.

Dan Firman Allah lagi dalam surat Muhammad ayat 27,;

27. (Kalaulah mereka terlepas sekarang dari bencana kejahatan mereka) maka bagaimanakah (Mereka dapat menolak azab seksa) apabila malaikat mengambil nyawa mereka sambil memukul muka dan punggung mereka.  -Muhammad:27.

Ayat-ayat ini menceritakan bagaimana orang kafir ketika kematian mereka dalam peperangan badar.  mereka dipukul depan dan belakang,  demikian juga keadaannya orang-orang kafir pada hari ini ketika mereka diambil nyawa  dipukul depan dan belakang, mereka mati dengan penuh kehinaan.

Sabda Nabi s.a.w. yang bermaksud;

Telah berkata Ibnu Abas; Ketika orang Islam berada dalam keadaan terdesak dihadapan orang Musyrikin dalam peperangan badar, iba-tiba mereka mendengar bunyi pukulan sesuatu dan juga mereka mendengar suara jeritan  kuda, lalu mereka diminta supaya cepat bergerak, ketika itu mereka ternampak orang musyrikin yang jatuh terlentang sedangkan hidung mereka dijerat dengan tali, muka pecah dengan sebab pukulan tersebut, banyak antara  mereka yang terjatuh, seorang ansar telah menceritakan kepada Rasul Allah s.a.w. berita tersebut lalu Baginda menjawab; “Memang benar katamu, itu bantuan Allah dari langit kedua, yang membunuh sebanyak tujuh puluh orang dan menawan sebanyak tujuh puluh orang”.

Pasal

Jika diperkatakan; bagaimakah dapat dipahami ayat-ayat dengan makna yang sama, dan bagaimana caranya malikil maut dapat mengambil roh-roh yang begitu banyak dalam waktu yang sama ditimur dan barat?.

Ketahuilah,  bahawa kadang-kadang kematian itu dinisbahkan kepada malikil maut, kerana dialah yang langsung mengerjakannya, kadang-kadang dinisbahkan kepada kawan-kawanya (pembantu malikil maut), dan kadang-kadang dinisbahkan kepada Allah s.w.t. seperti firman Allah  dalam surah al-Zumar ayat 42,

42. Allah (yang Menguasai segala-galanya), ia mengambil dan memisahkan satu-satu jiwa dari badannya, jiwa orang yang sampai ajalnya semasa matinya, dan jiwa orang yang tidak mati: Dalam masa tidurnya; kemudian ia menahan jiwa orang yang ia tetapkan matinya dan melepaskan balik jiwa yang lain (ke badannya) sehingga sampai ajalnya yang ditentukan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum Yang berfikir (untuk memahaminya). – Al-Zumar:42.

Dan Firman Allah lagi dalam surah al-Haj ayat 66;

66. dan Dia lah yang menghidupkan kamu, kemudian ia mematikan kamu, kemudian ia menghidupkan kamu semula. Sesungguhnya manusia sangatlah tidak bersyukur.     -al-Haj:66.

Dan dalan ayat 2 Surah al-Mulk;

2. Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) – untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya; dan ia Maha Kuasa (membalas amal kamu), lagi Maha Pengampun, (bagi orang-orang yang bertaubat); al-Mulk:2.

Al-Kalbi pernah berkata: Malikil Maut  yang mencabut  roh dari jasad, lalu memberikannya kepada malaikat rahmat apabila roh itu adalah dari kalangan orang yang beriman, atau kepada malaikat azab jika sekiranya roh itu dari kalangan orang kafir.

Dari  khabar yang lain; Semua catatan ajal yang telah dituliskan dimalam Nisfu Sya`ban berada disisi malaikil maut, itulah malam yang diperintahkan segala urusan Allah kepada para malaikat sama ada rezeki, ajal dan lain-ain. Ini adalah pandangan dari Ikrimah dan dan lain-lain.

Yang sebenarnya, Allah telah menentukan segala urusan ini dimalam Ramadzan iaitu dimalam lailatul Qadar, menurut pandangan Qatadah,  hasan Mujahid dan lain-lain berdasarkan firman Allah dalam surah  al-Dukhan ayat  1 hingga ayat 3.

1. Haa, Miim.

2. Demi Al-Quran Kitab Yang menerangkan kebenaran.

3. Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang berkat; (Kami berbuat demikian) kerana Sesungguhnya Kami sentiasa memberi peringatan dan amaran (jangan hamba-hamba Kami ditimpa azab). Al-Dukhan:1-3.

Yang dimaksudkan lailatul Mubarakah iaitu malam Lailatul Qadar. Menurut pandangan Ibnu Abbas; sesungguhnya Allah menentukan segala urusan dimalam Nisfu Sya`ban kemudian menyerahkan kepada petugas-petugasnNya dimalam Lailatul Qadar. Sekian wallahu `Alam.

Bahan bacaan:

al-Qurtubi, al-Tazkirah, Dal-Assalam, cetakan kedua 2008, Kahirah, hal.65.

Ke Mana Perginya Roh Setelah Keluar Dari Badannya.

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 13 Mov 2011

Oleh

Ustaz Ya`ali Bin Dahaman Imam Masjid al-Syakirin

Tajuk:  Ke Mana Perginya Roh Setelah Keluar Dari Badannya.

Diriwayatkan oleh al-Hafiz Abu Na`im bahawa apabila malaikat mengambil roh sesaorang dia akan membawa hingga bertemu dengan Allah Azzawajalla. Jika roh itu termasuk daripada orang yang baik dan beriman ia mendapat kebahgiaan,  Allah akan berfirman kepada Malaikat. “Bawalah dia dan perlihatkan   tempatnya di dalam syurga”.  Malaikat akan membawanya ke dalam syurga. Aapabila jasadnya dimandi dan dikapankan akan diletak bersama dengan jasadnya,   ketika  jasadnya diusung  ia boleh mendengar suara  orang yang berbicara tentang dirinya sama ada baik atau buruk.

Apabila  disembahyang   dan dikuburkan, pada masa itu roh akan dikembalikan ke jasadnya untuk disoalkan oleh dua orang malaikat yang ditugaskan untuk menyoal orang mati, dan seterusnya akan memberitahu tempatnya selepas itu berdasarkan baik buruk amalannya.

 

Amru bin Dinar pernah berkata; “Setiap roh orang yang mati berada ditangan malaikat, ia boleh melihat jasadnya ketika dimandikan, dikapankan, bagaimana jasadnya diusung  dan dimasukkan ke dalam kubur. Dalam riwayat lain ditambah;  dan dikatakan kepadanya  Ketika berada diatas katilnya, “dengarlah percakapan orang-orang yang berbicara tentang dirimu sama ada baik atau buruk”.

Dalam satu riwayat lain dikatakan;  Seorang bermimpi bertemu dengan  Muhammad bin Nabatah setelah dia meningal dunia dan bertanya; “Apakah yang dilakukan oleh Allah keatas kamu”, ia menjawab ; “Allah menempatkan aku didepanNya dan bertanya kepadaku;  “Kamu adalah orang yang membenarkan kata-kata mu semasa hidup didunia,  sehingga orang memujimu”, lalu aku  berkata; “maha suci Engkau Ya Allah dan seterusnya aku    mengajar mereka    tentang sifat-sifat Mu Yang Mulia dan mengajar mereka tentang ilmu tauhid”.

 

Lalu Allah berkata kepadaku; “Katakanlah seperti yang kamu katakan semasa di dunia”,  aku pun berkata; “Dia,  Allah s.w.t. akan menghancurkan manusia  sebagaimanaDia menciptakannya, Dia  akan  menjadikan manusia tidak bercakap  sebagaiman Dia membuat manusia   bercakap, Dia menciptakan manusia sepertimana sebelum ini manusia tidak ada, Dia akan mengumpulkan manusia sebagaimana Dia memisahkannya”, lalu Allah s.w.t. berkata; “Kamu benar, pergilah! Aku telah mengampunimu”.

 

Begitu juga dengan kata Mansur bin Imar, seorang    bermimpi bertemu dengannya setelah meninggal dunia lalu dia pun bertanya; “Apakah yang Allah lakukan kepadamu?”, ia menjawab: “Allah s.w.t. telah menempatkan aku didepanNya, lalu berkata; “ Dengan apa yang kamu datang  kepadaKu wahai Mansur?”, aku pun menjawab: “Dengan tigapuluh enam hujjah (alasan). Jawab Allah; “Aku tidak terima walau pun satu hujjah”. Kemudian Allah bertanya lagi; “Dengan apa yang kamu datang bertemu dengan Aku wahai Mansur?”. Dengan tiga ratus enam puluh kali khatam al-Quran al-Karim”.  Allah berkata lagi;  “Aku tidak menerima satu pun dari khatammu itu”,  lalu Dia bertanya  lagi; “Dengan apa kamu datang  bertemuKu  wahai Mansur?”, aku menjawab, “   “Aku datang  kepadaMu dengan Mu Ya Allah”.  Maka Allah s.w.t. pun menjawab” Mahasuci Allah, sekarang baru kau  datang disisiKu,   pergilah,  Aku telah mengampunimu”.  Sekian wallah `alam.

 

Bahan bacaan, Abd Wahab al-Sya`rani, Ringkasan Tazkiran al-Qurtubi, Jasmin, cetakan pertama 2008,  Hal. 50

Setiap Amal Yang Berfaedah Ialah Amalan Akhir Hidupnya

Kuliah Subuh Masid al-Syakirin Oran  Mata Ayer Perlis pada 18 Sept 2011

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid al-syakirin

 

Bab

Akhir Hidup Yang Buruk dan Setiap Amal Yang Berfaedah   Ialah Amalan Akhir Hidupnya

 

Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Hurairah r.a. sabda Nabi s.a.w.

 

“ان الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل اهل النار ، وان الرجل ليعمل الزملن الطويل بعمل اهل النار ثم يختم له بعمل اهل الجنة “.

Etinya: “Sesungguhnya ada orang yang beramal dengan amalan ahli syurga pada waktu yang lama, kemudian ia megakhiri amalnya itu dengan amal ahli neraka, dan sesungguhnya ada orang  yang beramal amal ahli neraka pada waktu yang lama, kemudan ia menutup amalnya itu dengan amal ahli syurga”.

 

Dalam kitab Saheh Bukhari ada hadith lain yang berbunyi:

 

“ان العبد ليعمل عمل اهل النار وانه من أهل الجنة ، ويعمل عمل اهل الجنة وانه من اهل النار وان الأعمال بالخواتم” .

Ertinya; “Sesungguhnya ada hamba yang mengerjakan amal ahli neraka tetapi ternyata ia salah seorang dari ahli syurga, dan ada yang mengerjakan amal ahli syurga tetapi ternyata ia termasuk dari ahli neraka. Kerana sesungguhnya seluruh amal itu bergantung pada akhir hidupnya”.

 

Ulamak berpendapat bahawasanya su`ul khatimah (akhir hidup yang buruk) terjadi pada orang yang sering dan terus menerus mengerjakan maksiat secara sembunyi, dan ia sering mengerjakan dosa-dosa besar dan cuba menipu Allah s.w.t. Adapun orang yang istiqamah secara zahir dan terus menerus mengerjakan maksiat secara batin (tersembunyi), belum ada terdengar cerita bahawa orang yang seperti itu mengakhiri hidupnya dengan buruk. Segala puji hanya bagi Allah s.w.t atas kelapagan ini.

 

Sebaliknya orang yang kebanyakan waktunya digunakan untuk mencintai dunia dan  melakukannya tanpa   niat untuk bertaubat, lalu   datang ajalnya sebelum bertaubat, hingga syaitan boleh menggodanya pada saat itu dan langsung membawanya  kejalan yang sesat pada ketika itu juga, kita berlindung dengan Allah s.w.t. dari keadaan demikian, maka pada saat ia meninggal dunia mungkin  kelihatan mudah dimata orang ramai .Selain dari itu ada juga hamba Allah yang hidupnya berada dijalan yang lurus,  akan tetapi ketika menjelang ajalnya ia berubah dan keluar dari jalan yang lurus tersebut, yang kemudian hal itulah yang menyebabkan dia mengakhiri hidupnya dalam keadaan yang buruk, dan mendapat celaan yang hina seperti yang dialami oleh iblis. Bagaimana yang tertulis dan diceritakan bahawa di peringkat iblis menyembah Allah s.w.t. bersama-sama dengan para malaikat selama lapan puluh ribu tahun lamanya kemudan dia durhaka kepada Allah..

 

Ini pernah berlaku kapada Lu`am bin Ba`ur yang telah diperlihatkan kepadanya ayat-ayat kebesaran Allah, tetapi kemudiannya ia menjauhkan dari hidayat Allah dan menukar hidupnya mengikut hawa nafsunya.

 

Begitu juga dengan Bersisa yang alim dan merupakan ahli ibadat, seperti yang dirakamkan dalam al-Quran Firman Alllah Ta`ala yang berbunyi:

 

“كمثل الشيطان اذ قال للاءنسان اكفر”

Maksudnya; “Seperti syaitan ketika ia erkata kepada manusia “Kufurlah kamu”.

 

Ringkasan cerita Bersisa; Seorang ahli ibadat dan mustajab doa` sehingga dapat mendoa`kan untuk menyembuh penyakit orang gila. Seorang puteri raja   telah mengidap penyakit gila, lalu raja pun menyerahkan anaknya untuk bersama dengan Bersisa untuk diubati, dengan rasokan iblis lalu Bersisa telah melakukan zina dengan perempaun tersebut dengan alasan perempuan itu tidak sedar dan tidak mengetahui, bila berlaku perbuatan tersebut lalu iblis pun meninggalkan, setelah berlaku perbuatan itu lalu terasa takut dan bimbang kalau-kalau diketahui oleh raja,  lalu dibunuh perempuan itu kemudina dikebumikan ditempat kediamannya. Ini semua berlaku atas pandangan iblis, lalu katanya kepada Bersisa jika raja datang untuk mengambilnya katakan kepadanya puterinya telah sembuh dan telah pulang. Apabila rombongan raja datang berilah jawab bahawa puterinya telah sembuh dan telah pulang pasti dia akan percaya. Bersisa telah melakukan setiap pandangan oleh iblis.

 

Kemudian iblis dengan bentuk seorang hamba lalu bertemu dengan raja  dan menceritakan kepadanya; Bersisa telah menodai puteri tuanku oleh takut kalau puteri akan memberitahu kepada raja  maka dia telah membunuh puteri tuan dan meguburkannya berhampiran dengan pondoknya, dia akan memberi alasan bila tuanku bertanya nanti bahawa puteri tuan telah sembuh dan pulang, maka janganlah percaya akan   perkataan itu.

 

Kemudian raja telah mengantar rombongan untuk menemui Bersisa, dan ternyata semuanya benar, lalu Raja memerintahkan supaya Bersisa disalib, semasa Bersisa disalib datang semula Iblis dan berkata kepada Bersisa; “Aku boleh menolongmu jika kamu sujud kepadaku sebagaimana aku menggenakan kecelakaan kepadamu, Bersia akhirnya sujud kepada Iblis dengan syarat sujud menunduk  kepalanya, lepas itu iblis pun pergi tanpa menolongnya dan akhirnya Bersisa mati dalam kekufuran.

 

Dalam cerita yang lain, bahawa ada seorang alim yang  menjadi tukang azan (muazzin) disalah sebuah masjid di Mesir, berdekatan dengan masjid itu ada seorang wanita anak kepada seorang Nasrani (keristian), disuatu hari dalam perjalananya lalu lelaki berkeanaan tertarik dengan rupa paras wanita berkenaan lalu jatuh cinta kepadanya, dan ingin bertemu dengan wanita berkenaan dirumahnya, bila beertemu lalu menyatakan hasratnya untuk  berkahwin dengan wanita tersebut, wanita itu menjawab bahawa ; ayahku tidak membenarkan kita berkahwin melainkan setelah engkau memeluk agama Nasrani,  lelaki itu pun masuk agama Nasani, kemudian lelaki berkenaan masuk kedalam rumah wanita itu  kemudian naik keatas bangunan untuk melihat  pandangan kota. Kemudian dia terjatuh dan meninggal dunia dalam keadaan Nazrani.

Bahan Bacaan;

Ringkasan Tazkirah al-Qurtubi(terjemahan), oleh Syeikh Imam Abdul Wahab al-Sya`rani, Berlian Publications. Sdn. Bhd. Cetakan pertama, 2008 m, hal. 37.

Mengingati mati dan akhirat akan zahid hidup didunia – Bahagian 2

Kuliah Subuh Masjid al-Syakirin Oran Mata Ayer Perlis pada 22 Mei 2011

Oleh

Ustaz Ya ali bin Dahaman Imam Masjid Oran

Sambungan (Tajuk Meingingati  Mati Dan Akhirat Menjadi Zahid Hidup di Dunia)

 

Hadith yang menceritakan bahawa bapa dan ibu Nabi s.a.w. dihidupkan oleh Allah Ta`ala dihadapan Baginda dan beriman dengannya bukan sesuatu yang mustahil dan tidak boleh  diterima oleh akal dan syara`, dalam al-Quran pernah diceritakan oleh Allah Ta`ala; suatu ketika Allah hidupkan seorang dari kalangan Bani Israil  untuk  memberitahu  orang yang membunuhnya[i],  Nabi  Isa a.s. telah menghidupkan orang mati setelah baginda berdoa` kepada Allah[ii].  Begitu juga berlaku dizaman Nabi kita Muhammad s.a.w. dimana Allah menghidupkan beberapa orang yang mati.

 

Jika sabit berlakunya peristiwa sebelum ini, maka  tiada alasan untuk menolak tentang imannya mereka berdua setelah dihidupkan oleh Allah Ta`ala, apatah lagi dengan  karamah (kemuliaan) yang dikurniakan oleh Allah kepada Baginda, lebih-lebih lagi peristiwa ini disebut sendiri oleh Baginda s.a.w., peristiwa ini telah berlaku terhadap orang yang mati dalam kekufuran terhadap Allah, menurut khabar dari Nabi s.a.w. “Bahawa Allah Ta`ala pernah menerbit semula matahari setelah terbenam dizaman kerasulannya”.[iii]

 

Kata Abu Ja`afar al-Tahaawi;   Hadith yang menceritakan  bahawa  Allah Ta`ala telah  menerbitkan semula  matahari setelah  ghurub(terbenam) adalah jelas, demikian juga berita dimana Allah menghidupkan kedua ibu bapanya adalah memberi  manfaat untuk mereka berdua beriman  dengan Baginda dan membenarkan kerasulannya,   begitu juga Allah telah menerima keimanan kaum Yunus setelah mereka bertaubat  ketika ditimpa azab sebagaimana yang telah diceritakan oleh Allah Ta`ala dalam al-Quran.

 

Adapun khabar tentang mereka berdua telah menerima azab adalah sebelum  beriman dengan Allah, ini adalah sesuatu yang berlaku dibawah ilmu Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana.

 

 Bacaan Ketika Mengziarahi Kubur Dan Harus Menangis Diatasnya

Abu Daud meriwayatkan hadith dari Buraidah bin Khusaib katanya; sabda Nabi s.a.w.:

“نهتيكم عن زيارة القبور فزوروها ، فان في زيارتها تذكرة “.

Ertinya;Aku pernah melarang kamu mengziarahi kubur. Sekarang hendaklah kamu mengziarahinya kerana dengan berbuat demikian akan mengingati  mati”.

 

al-Nasaai`meriwayatkan hadith dari Buraidah dari Nabi s.a.w. sabda Baginda;

“من اراد أن يزور قبرا فليزره ، ولا تقولوا هجرا ” .

Ertinya; Siapa yang ingin mengziarahi kubur maka ziarahilah, dan janganlah kamu ber cakap dengan perkataan yang  keji”.

 

Abu Umar menyatakan hadith dari  Ibnu Abas Sabda Nabi s.a.w.;

“ما من رجل يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فسلم عليه ، الا رد عليه السلام”

Ertinya; Siapa yang mengziarahi kubur saudaranya yang beriman yang dia mengenalinya hendaklah memberi salam kerana dia akan menjawab salamnya”.

 

Hadith lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., sabda Nabi s.a.w. ;

“فان لم يعرفه فسلم ، رد عليه السلام “.

Ertinya; Jika   tidak   mengetahui penghuni kubur yang diziarahi hendaklah memberi salam dia akan menjawab salam”.

 

Imam Muslim meriwayatkan hadith dari `Aishah, beliau   bertanya  Nabi s.a.w. dengan katanya; “Wahai Rasul Allah, apa  yang  perlu saya   bacakan  ketika mengziarahi kubur? Jawab Baginda ucaplah “

“السلام على اهل الديار من المؤمنين والمسلمين ، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين ، وانا ان شاء الله بكم لاحقون”

Ertinya, Selamat sejahtera keatas penghuni rumah   mukminin dan muslimin(Penghuni kubur),   Allah telah merahmati   orang yang telah mati dahulu dan   yang kemudian,  sesungguhnya kami akan mengikuti kamu nanti”.

 

Dalam hadith lain riwayat Muslim dari hadith Buraidah, menambah hadith yang lalu;

“أسأل  الله لنا ولكم العافية”

Ertinya,Saya mohon untuk kami dan kamu sehat wal `afiat”.

 

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadith dimana Baginda telah melalui suatu kubur dan melihat seorang wanita sedang menangis, lalu baginda  bersabda;

“اتقي الله واصبري”.

Ertinya, Bertaqwalah kepada Allah dan bersabar”.

 

Pasal

Hadith-hadith yang telah dipaparkan diatas mempunyai banyak ilmu bagi kita, iaitu harus mengziarahi kubur bagi lelaki dan wanita dan memberi salam kepada ahli kubur, mayat akan menjawab salam yang telah diucapkan kepada mereka,   menangis diharuskan  ketika berada diatas kubur, walau pun sebelum ini baginda telah melarang  wanita menziarahi kubur dan menangis diatasnya. Nabi   melarang   mereka yang mengziarahi kubur melakukan perkara-perkara yang  keji.  Ada pandangan mengatakan larangan wanita mengziarahi kubur adalah tidak benar, apa yang dinyatakan disini adalah diharuskan,  namun begitu wanita dilarang melakukan sesuatu yang ditegah oleh Islam ketika mengziarahi kubur seperti berpakaian  yang dilarang oleh Islam dan juga percakapan yang  keji. Hukum mengenainya telah diterangkan sebelum ini.  Harus menangis terhadap mayat   sekadar dukacita atas kematiannya atau kasihahinya ketika berada disis Allah, juga diharuskan menagis ketika kematiannya. Tangisan yang dikenali oleh orang arab ialah ratapan  adalah dilarang, sehingga berlaku dikalang mereka yang meraung  memukul-mukul  kedua belah pipinya dan mengoyakkan pakaian, perbuatan yang serupa ini jelas haramnya menurut pandanagan ulamak, inilah yang diberi amaran oleh baginda s.a.w. supaya jangan menangis dan mengoyak-ngoyakkan pakaian.

Adapun tangisan yang tidak disertai dengan ratapan adalah harus diatas kubur atau ketika kematian, ini adalah tangisan rasa kasihan belas yang tidak dapat dielakkan oleh sesaorang insan. Baginda Nabi s.a.w. sendiri pun menangis ketika kematian anak lelakinya Ibrahim bin Muhammad.

Umar pernah berkata; biarlah mereka menangis ketika kematian Abu Salman selagi mereka tidak mengangkat suara dan tidak melumurkan pasir keatas kepala mereka”.

 

Bahan bacaan kitab al-Tazkirah oleh Imam al-Qurubi hal; 21.


[i] Surah al-Baqarah : 72

[ii] Lihat ayat 49 Surah Ali Imran

[iii] Lihat al-Huffaz oleh imam Sayuti 1/442.